Velkommen til Danmarks Filatelist Forbund

Ny bog i DFF’s webshop

Luftpostens historie i Norden af Örjan Lüning, Stokholm. Bogen er uundværlig, hvis du vil vide alt om Nordens luftpost fra starten og frem til 1972. Bogen er på over 350 sider - kun 200 kr. Du kan bestille og betale på www.newstamps.dk

Samarbejde mellem 5 naboklubber

Siden 1996 har medlemmer fra Skjern-Tarm-Ølgod Frimærkeklub og Frimærkeklubben Sydvest i Esbjerg mødtes  2x hvert forår og 2 x hvert efterår med det formål at styrke interessen for at samle frimærker fra ikke europæiske områder. Som en naturlig ting blev de øvrige naboklubber i Grindsted, Holstebro og Ringkøbing inviteret til at deltage.
Møderne holdes på Seniorgården i Tarm, da det ligger mest centralt for alle klubberne. Arne Refslund er formand og styregruppen har en repræsentant fra alle 5 klubber. Gruppen har skiftet navn til oversø/tema/motiv gruppen. På alle møder er der et indlæg af et af gruppens medlemmer foruden kviksalg over det materiale, som medlemmerne medbringer. Selv om deltagerantallet svinger meget (15-35), er der altid god bytteaktivitet. Irene Henriksen

Oprettet: 17. Oktober 2018

Ny variant på Hafnia 76?

Ifm. Samlermesse lørdag den 13.10 i Esbjerg afslørede formand for Sydvest Esbjerg Frants Langhoff følgende variant på Hafnia blok III 17. juni 1976:
Gravøren har, udover trykningens små variationer, gemt en forskel i klicheen brugt til blokken og den til arktrykningen. Her ses mærket fra blokken med tydeligt  R på posttasken og skraveret stok på gæsten til højre. På næste foto ses enkeltmærke fra alm. frimærkeark med tydeligt T på tasken og streg i stokken. 
OPDATERING: Toke Nørby har venligst oplyst, at han har beskrevet flere forskelle på netop Hafnia 76 III i DFT nr. 6 1977 side 181. Log dig ind og læs Tokes beskrivelse med foto. Irene Henriksen

Oprettet: 15. Oktober 2018

Foto til nedenstående om Hafnia 76

Der er desværre kun plads til et foto pr. historie, derfor kommer næste foto til historien om varianten Hafnia 76 her. Irene Henriksen

Oprettet: 15. Oktober 2018

ABSOLUST SIDSTE CHANCE er 17.10

Dansk posthistorisk Selskab oplyser, at absolut sidste chance for tilmelding til Posthistorisk Skole i Fredericia den 27/10 og 3/11 er 17/10 2018. Tilmeld dig gerne før, da tilmelding sker efter først til mølle princippet. Tilmeldingsblanket på www.dphs.dk under nyheder den 25. september. Irene Henriksen

Oprettet: 8. Oktober 2018

God dag på Djurslands Filatelistiske Højskole

Erik Sørensen fortæller, at lørdagens to foredragsholdere leverede varen. Det var to meget veloplagte foredragsholdere og både Robert Schou og Svend Bek-Pedersen, viste at de havde en meget stor og bred viden om emnerne i deres foredrag. Så da dagen sluttede kl. 15.30 og dagens 28 deltager begav sig hjemad, var det med en meget bredere viden om dagens emner, der var så forskellige som Zeppelin, Bosnien Herzegovina 1897-1918 og posthistorien Rundt om Mariager Fjord, end da alle mødte ind kl. 10.
Så en stor tak til de to foredragsholdere og alle deltagerne på Djurslands Filatelistiske Højskole, for en god og hyggelig dag. Irene Henriksen

Oprettet: 8. Oktober 2018

Temamøde om KPK Stempelregistratur

Lars Peter Svendsen formand for KPK fortæller, at Wilhelm Schmidt, KPKs administrator af stempelregistraturen, kommer sammen med Jørgen Pedersen til KPK's møde onsdag den 10. oktober. Aftenen byder på drøftelse af det arbejde stempelgruppen har sat igang, og de udfordringer, der har været i forbindelse med opdateringer i databasen.
Kom og stil spørgsmål. Alle er velkommen.
Mødested: Kjøbenhavns Philatelist Klub, Farvergade 27, opg. B st. th, 1453 København K. Mødestart kl 19. Mødeindlæg kl 19:30. Irene Henriksen

Oprettet: 7. Oktober 2018

Fynske formiddagsmøder i Ringe

Ringe Frimærkeklub har udsendt en pressemeddelelse og fortæller, at der igen indkaldes til formiddagsmøde i Ringe Frimærkeklub. Mødet afholdes onsdag den 10. oktober 2018 fra kl. 10-12. Som sædvanligt er der rundstykker og kaffe til de fremmødte - som husker at tilmelde sig. Formanden Kim Jensen udtaler: dette er det kun andet møde som vi afholder en formiddag. Det første møde var hyggeligt med god aktivitet hos de fremmødte, både medlemmer fra Ringe, Faaborg, Nyborg og Bolbro deltog. Der bliver byttet og hygget. Nogle af de fremmødte fortalte, at de var glade for muligheden, idet de bedre kan deltage i de lyse timer. 
Klubben har planlagt yderligere formiddagsmøder i november og december, hvorefter vi evaluerer på om aktiviteten skal fastholdes i 2019. Irene Henriksen

Oprettet: 5. Oktober 2018

4 naboklubber holder årligt møde

De fire samarbejdende frimærkeklubber i Silkeborg, Ry, Skanderborg og Odder, holder på skift fællesmøde hvert efterår. I år var turen kommet til Silkeborg. Fællesmøderne bygger på en årelang tradition og er først og fremmest hyggeligt samvær. Efter at formanden for den arrangerende klub har indledt mødet, er det formændene for de øvrige tre klubber der aflægger status for klubbens aktiviteter, tiltag m.m. i det forgangne år. Der bliver holdt et kort foredrag, og senere en auktion. Aftenen rundes af med, at den arrangerende klub er vært ved kaffe og brød. Leif Ørndorf/Irene Henriksen

Oprettet: 4. Oktober 2018

Trekantbyttedag 30.09

Den 30.09 afholdt 4 naboklubber: Fredericia, Vejle, Kolding og Middelfart den traditionsrige fælles byttedag, der foregik på Gymnasiet i Fredericia. Dagen var som sædvanlig godt besøgt og på DFFs Facebook site kan ses flere foto. Irene Henriksen

Oprettet: 3. Oktober 2018

Filateliens blå bog

Filateliens Blå Bog er opdateret. Udvalget, der består af Søren Chr. Jensen, Karsten Jensen og Svend Wæver, har opdateret alle side . Gå på opdagelse og bliv klogere på de mange dygtige mennesker i den filatelistiske verden. Irene Henriksen

Oprettet: 2. Oktober 2018

Nyt tiltag Repræsentantskabsmødet 2018

På dette års repræsentantskabsmøde den 29. september var programmet ændret ift. tidligere. Selve mødet blev afviklet fra kl. 10-13 og efter frokost afvikledes forskellige indlæg og foredrag. Der var indlæg om klubarbejdet ved Jan Drejer og Poul Andersen samt Søren Chr. Jensen og Otto Kjærgaard. Der var foredrag om DKs stålstukne frimærker ved Henrik Svelmø Hansen og Posthistorie fra Nordvestsjælland ved Leif Ørndorf. DFFs nye netsalg og hjemmeside blev delvis fremvist. Stor tak til de mange tilhørere, der bar over med diverse tekniske problemer, der betød at ikke alt kunne gennemføres. Irene Henriksen

Oprettet: 2. Oktober 2018

DFFs sølvnåle

På det netop gennemførte Repræsentantskabsmøde i Danmarks Filatelist Forbund blev der uddelt 2 sølvnåle. Den ene blev overrakt til Jan Læby, som havde valgt at træde ud af bestyrelsen efter 4 års arbejde. Den anden sølvnål tilfaldt Nelly Kristensen, som desværre ikke kunne værre tilstede. Nelly har været med i bestyrelsen i 12 år og også valgt at træde ud. Stor tak til begge for godt samarbejde og for det store arbejde, i har lagt i bestyrelsen. Irene Henriksen

Oprettet: 1. Oktober 2018

DFFs guldnåle til 2 ildsjæle

Der blev uddelt 2 guldnåle på det netop overståede Repræsentantskabsmøde i DFF, der blev afholdt i Middelfart den 29.09.18. De 2 guldnåle blev tildelt Hans Urbak og Erik Sørensen for deres store arbejde med at planlægge og afholde udstillinger på Djursland, for det store arbejde de gør ifm. Den filatelistiske Højskole på Djurs og ikke mindst for mange gode artikler. Stort tillykke til begge. Foto Torben Lethraborg. Irene Henriksen

Oprettet: 30. September 2018

Årets postkortsamlere 2018

På Generalforsamlingen 2018 modtog de 3 passionerede postkortsamlere  Henrik Selsøe Sørensen, Claus Boie & Gorm Christensen prisen som årets postkortsamlere.
I nomineringen var der følgende indstilling:
FRA BILLEDHILSEN TIL POSTKORT blev udgivet i 2007. Forfatterne var lidenskabelige samlere af de små stykker papir og karton som alle vi andre også holder så meget af. Det var da rygtedes at en bog/publikation var på vej, men der var vel ingen der forventede en så formidabel udgivelse, der fik kæben til at falde hos de af os der også lå inde med lidt viden og erfaring.
Bogens forfattere når rundt om det meste: Postkortets forløbere, postkortets barndom og rivende udvikling med kendte og mindre kendte illustratorer, forlag og andre udgivere.
Bruun Rasmussen Publishing fortjener også stor anerkendelse for bogens umådeligt lækre og sikre grafiske udformning og produktion, der er ikke sparet på noget!
Forfatterne nævner det selv beskedent i forordet: Nærværende bog er tænkt som en håndbog og kilde til viden for seriøse postkortsamlere, men byder samtidig på en interessant indfaldsvinkel til kultur- og kommunikationshistorie for alment historisk interesserede. Foto viser Henrik Selsøe Sørensen og Claus Boie med Postkortklubbens Formand Niels Vad. Gorm Christensen kunne desværre ikke deltage ved udnævnelsen. Lise Woller-Nielsen/Irene Henriksen 

Oprettet: 30. September 2018

Nyvalgt til DFFs bestyrelse

På Danmarks Filatelist forbunds Repræsentantskabsmøde lørdag den 29.09.19 var der nyvalg til bestyrelsen, da både Nelly Kristensen og Jan Læby ikke ønskede genvalg. Stor tak til begge for et godt arbejde i bestyrelsen i hhv. 8 år for Nellys vedkommende og 4 år for Jans vedkommende. Nyvalgt blev Palle Offersen og Lise Woller-Nielsen. Som ny suppleant i stedet for Palle valgtes Anders Jørgensen. Stort tillykke til alle 3, vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Da der her på siden kun er plads til 1 foto pr. historie, vises et foto af nogle af de delegerede samt gæster. Få vores Facebook site er der foto af alle 3. Irene Henriksen

Oprettet: 30. September 2018

Indkøbskurv

Kalender - 18. Oct. 2018

Byttedag Århus

21. Oct. 2018 - 09:00

Byttedage

Bellevuehallen Vester Strandalle 170 8240 Risskov

Læs mere

Byttedag i Sorø

21. Oct. 2018 - 10:00

Byttedage

Vestmotorvejens byttedag på Sorø Kultur- og Fritidscenter Frederiksvej 27 4180 Sorø. Se næste side

Læs mere

Den nordsjællandske Samlerdag

21. Oct. 2018 - 10:01

Byttedage

I FrederiksborgCentret Hillerød - nærmere info følger

Læs mere

Bytte- og Børsdag Nyborg

27. Oct. 2018 - 10:00

Byttedage

Nyborg Idræts- og Fritidscenter Storebæltsvej 13-15 5800 Nyborg. Eftersyn auktion kl. 11-start kl.

Læs mere

Posthistorisk Skole

27. Oct. 2018 - 10:00

Møde

Fredericia - nærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...