Danfil.dk - Nyheder

(Ialt: 423 nyheder)

Side 3 ud af 29

Forige     1   2   3   4   5   6   7       Næste

DFFs guldnåle til 2 ildsjæle

Der blev uddelt 2 guldnåle på det netop overståede Repræsentantskabsmøde i DFF, der blev afholdt i Middelfart den 29.09.18. De 2 guldnåle blev tildelt Hans Urbak og Erik Sørensen for deres store arbejde med at planlægge og afholde udstillinger på Djursland, for det store arbejde de gør ifm. Den filatelistiske Højskole på Djurs og ikke mindst for mange gode artikler. Stort tillykke til begge. Foto Torben Lethraborg. Irene Henriksen

Oprettet: 30. September 2018

Årets postkortsamlere 2018

På Generalforsamlingen 2018 modtog de 3 passionerede postkortsamlere  Henrik Selsøe Sørensen, Claus Boie & Gorm Christensen prisen som årets postkortsamlere.
I nomineringen var der følgende indstilling:
FRA BILLEDHILSEN TIL POSTKORT blev udgivet i 2007. Forfatterne var lidenskabelige samlere af de små stykker papir og karton som alle vi andre også holder så meget af. Det var da rygtedes at en bog/publikation var på vej, men der var vel ingen der forventede en så formidabel udgivelse, der fik kæben til at falde hos de af os der også lå inde med lidt viden og erfaring.
Bogens forfattere når rundt om det meste: Postkortets forløbere, postkortets barndom og rivende udvikling med kendte og mindre kendte illustratorer, forlag og andre udgivere.
Bruun Rasmussen Publishing fortjener også stor anerkendelse for bogens umådeligt lækre og sikre grafiske udformning og produktion, der er ikke sparet på noget!
Forfatterne nævner det selv beskedent i forordet: Nærværende bog er tænkt som en håndbog og kilde til viden for seriøse postkortsamlere, men byder samtidig på en interessant indfaldsvinkel til kultur- og kommunikationshistorie for alment historisk interesserede. Foto viser Henrik Selsøe Sørensen og Claus Boie med Postkortklubbens Formand Niels Vad. Gorm Christensen kunne desværre ikke deltage ved udnævnelsen. Lise Woller-Nielsen/Irene Henriksen 

Oprettet: 30. September 2018

Nyvalgt til DFFs bestyrelse

På Danmarks Filatelist forbunds Repræsentantskabsmøde lørdag den 29.09.19 var der nyvalg til bestyrelsen, da både Nelly Kristensen og Jan Læby ikke ønskede genvalg. Stor tak til begge for et godt arbejde i bestyrelsen i hhv. 8 år for Nellys vedkommende og 4 år for Jans vedkommende. Nyvalgt blev Palle Offersen og Lise Woller-Nielsen. Som ny suppleant i stedet for Palle valgtes Anders Jørgensen. Stort tillykke til alle 3, vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Da der her på siden kun er plads til 1 foto pr. historie, vises et foto af nogle af de delegerede samt gæster. Få vores Facebook site er der foto af alle 3. Irene Henriksen

Oprettet: 30. September 2018

Program og tilmelding – Posthistorisk Skole i Fredericia

Posthistorisk Selskab oplyser, at tilmeldingsliste og program til den 27.10 og 03.11 i Fredericia nu er klar på deres hjemmeside. Begge dage foregår det kl. 10-16
 i Seniorhuset I.P.Schmidt, Vendersgade 4, 7000 Fredericia.
Det kan være vanskeligt på forhånd at tilrettelægge et program, der tilfredsstiller alle, men ved at udfylde tilmeldelsesblankettens rubrik om samlerområde og interesser, giver det bedre muligheder for at målrette indholdet.
Med erfaringerne fra Posthistorisk Skole i Brøndby i rygsækken har vi valgt ikke at udsende et specificeret program for de to skoledage i Fredericia. Men skoleforløbet er opdelt i to afdelinger, som dækker de områder, vi tidligere har offentliggjort: Grundlæggende kundskaber om dansk posthistorie og råd/vejledning/inspiration til at medtage forsendelser i samlinger eller at starte en posthistorisk samling.
BEMÆRK venligst at det kontonummer, der står i PHT, er forkert. Du vil, når vi har modtaget din tilmelding, få en mail retur fra os med oplysning om betaling. Din tilmelding er først gældende, når vi har modtaget betalingen fra dig. Irene Henriksen

Oprettet: 27. September 2018

Ny kandidat som kritisk revisor

Da Carsten Bjerg stopper som kritisk revisor i forbindelse med Repræsentantskabet 2018, indstiller bestyrelsen Jonna Markmann Holstebro som ny kritisk revisor. Jonna skriver følgende: Jeg er uddannet i regnskab og økonomi og arbejder som finansiel controller i en mellemstor detailkæde.Min interesse for frimærker, har jeg haft i mange år og de seneste ca. 10 år har jeg været medlem af Holstebro Filatelistklub. Med kombinationen af interesse for frimærker og kendskab til regnskab, deltager jeg gerne i gennemgangen af DFF’s regnskab. Jeg har desværre ikke et foto af Jonna, derfor vedhæftede billede. Irene Henriksen
 

Oprettet: 25. September 2018

Registrering UPU materiale

Frivillige på kontoret i Brøndby er gået i gang med at sortere UPU materiale i samarbejde med Enigma. UPU omhandler de mærker, som Postnord modtager fra andre lande som prøveeksemplarer via UPU - Verdenspostforeningen, som blev etableret i 1874 i Schweitz. Når alt er sorteret, bliver det sat op på ark. Tidligere blev materialet sat op på ark i museets samlinger. Grundet manglende ressourcer til dette er det ikke blevet gjort i flere år - det er vigtigt at reference samlingen er opdateret, da det forhåbentligt vil blive brugt på museet. Arbejdet vil desuden styrke vores gode relation til Enigma og Postnord. Foto viser Erik, Peder, Niels, Jørgen, Uno og Ib. Foto Nelly Kristensen. Irene Henriksen

Oprettet: 23. September 2018

Suppleantkandidat til DFFs bestyrelse

Palle Offersen som for nuværende er suppleant til DFFs bestyrelse, stiller som bekendt op til selve bestyrelsen. Derfor har vi opfordret Anders Jørgensen, formand for Frederikshavn Frimærkeklub, til at stille op som suppleant. Anders er født i 1949 og begyndte at samle på frimærker som 7 årig i 1956. Samler på Irland, England og Canada indenfor præfilateli, perfins, censurpost, stempler osv. Anders har deltaget på mange udstillinger fra 2009 og frem, holder foredrag og har skrevet en del artikler de senere år. Irene Henriksen  

Oprettet: 15. September 2018

Endnu en kandidat til bestyrelsen i DFF

Da både Nelly Kristensen og Jan Læby har besluttet at træde ud af DFFs bestyrelse ifm. Repræsentantskabsmødet den 29. september, indstiller bestyrelsen Palle Offersen som  kandidat. Palle skriver følgende:
Mit navn er Palle Offersen. Jeg er blevet opfordret til at stille op som bestyrelsesmedlem i DFF efter at have været suppleant i otte år. De seneste 1½ år har jeg aktivt deltaget i bestyrelsesarbejdet.
Jeg er 61 år og bor med min kone i Odense SØ. Jeg er uddannet statsautoriseret revisor og arbejder i dag som skatte- og økonomirådgiver i landbrugssektoren.
Siden marts 2017 har jeg været formand for Dansk Posthistorisk Selskab. Jeg er endvidere medlem af Odense Frimærke Klub, Postkortsamlerklubben og KPK.
Mine samleområder er såvel posthistorisk som postkort, hvilket jeg gerne udstiller og holder foredrag om.
I bestyrelsen vil jeg arbejde for et udnytte de synergier, som vores dejlige hobby giver os gennem sekretariat, klubarbejde, udstillinger og vidensdeling. Palle Offersen/Irene Henriksen

Oprettet: 13. September 2018

Kandidat til bestyrelsen i DFF

Bestyrelsen i Danmarks Filatelist Forbund har på et bestyrelsesmøde besluttet at indstille Lise Woller-Nielsen som nyt medlem i bestyrelsen. Præsentationen af Lise Woller-Nielsen nåede desværre ikke med i sidste nr. af DFT og kommer her:
Mit navn er Lise Woller-Nielsen. Jeg er pensionist og bor pt. på Stevns. Jeg har gennem en del år samlet på postkort og været medlem af Dansk Postkortsamler Klub. I den forbindelse administrerer jeg klubbens hjemmeside og deltager i bestyrelsesmøderne. Jeg arbejder for at postkortsamlerene er en del af den filatelistiske verden. Jeg har interesse for frimærker, men samler ikke selv. Jeg har udstillet mine postkort i nogle år. Jeg er desuden medlem af bl.a. Kjøbenhavns Philatelist Klub. Lise Woller-Nielsen/Irene Henriksen

Oprettet: 12. September 2018

Vil du lære noget om posthistorie

Dansk Posthistorisk Selskab indbyder alle interesserede samlere til at deltage i Posthistorisk Skole den 27. oktober og 3. november 2018 fra kl. 10 til kl. 16 i Seniorhuset I. P. Schmidt, Vendersgade 4, 7000 Fredericia. Arrangementet i Fredericia forventes at kunne rumme ca. 25 deltagere.
Tilbuddet henvender sig primært til samlere, som ønsker at få grundlæggende kundskaber om dansk posthistorie, gode råd, vejledning og inspiration til at medtage forsendelser i deres samlinger – eller at starte en posthistorisk samling. 
Der opkræves et deltagergebyr på 100 kr. for medlemmer af en forbundsklub. Gebyret dækker begge dage. Det vil blive muligt at købe mad, drikke og kaffe til meget rimelige priser. Flere detaljer angående dette vil fremgå af den endelige tilmeldelsesblanket, som vil blive offentliggjort på Dansk Posthistorisk Selskabs hjemmeside dphs.dk i september, hvor skoledagenes program også vil kunne ses. 
Ved tilmeldelsen indbetales både gebyr og betalingen for bestilt forplejning, det er ikke muligt at medbringe egen forplejning. Ole Maintz/Irene Henriksen

Oprettet: 8. September 2018

Indlevering af filatelistisk stemplet materiale fra klubberne

Jesper Tveden fra PostNord oplyser, at der sker en ændring i den filatelistiske stempling af forsendelser fra 1. september. Ændringen består i, at den røde indleveringsseddel får et nyt udseende, og at man nu kan printe sedlen direkte fra denne hjemmeside: https://www.postnord.dk/Samler/filateli/stempling-og-stempelinfo/for-dig-der-stempler. 
 
Samtidig med at PostNord overgår til denne nye indleveringsseddel, er det ikke længere muligt at anvende de gamle, røde indleveringssedler. Hvis du stadig udfører filatelistisk stempling, skal du være opmærksom på at udskrive denne nye indleveringsseddel og følge instruktionen, sådan som den er beskrevet på hjemmesiden. Jesper Tveden Team Marked og Produkt. Irene Henriksen

Oprettet: 6. September 2018

75 års MEDLEMS jubilæum

Anton Jensen kunne den 03.09 2018 fejre sit 75 års medlemskab af Grindsted Frimærkeklub. Klubben kontaktede i god tid pressen og den 28.08 bragte JydskeVestkysten en stor artikel om Anton Jensen, som begyndte at samle allerede som 10 årig og meldte sig ind i klubben som 16 årig. Interessen begyndte via havregrynspakker, hvori der var frimærker der kunne sættes i et album og hermed var samleren tændt i Anton. Trods sine 91 år er Anton Jensen frisk både fysisk og psykisk og stadig aktiv i klublivet. Deltager i alle møder og deltager levende i debatter osv. Klubben havde arrangeret en sammenkomst for medlemmer og familie med lidt godt til ganen. På vegne af Danmarks Filatelist Forbund overrakte Irene Henriksen en sølvnål til Anton Jensen, som i mange år har beklædt alle bestyrelsesposter, på nær kassererposten - som Anton siger: jeg vil ikke have med andres penge at gøre. Der er flere foto på vores Facebook site, bl.a. hvor Anton får sølvnålen. Foto Jørgen Gyldenløve. Irene Henriksen

Oprettet: 4. September 2018

Resultatliste Malmex 2018

Hele resultatlisten fra Malmex 2018 kan ses her. Her er det også muligt at se alle de specialpriser, der blev uddelt ifm. Palmarez den 01.09. Irene Henriksen

Oprettet: 3. September 2018

Flotte danske resultater på Malmex 2018

Lørdag aften blev en rigtig god aften for dansk filateli. Ifm. Palmarez blev resultatlisten offentliggjort og mange danske udstillere klarede sig flot. Listen kommer efterfølgende. Foto viser: Klaus Møller fik stor Vermail og specialpris for New Zealand chalon issues. Palle Offersen fik stor Vermail og vandrepokalen for postkort for Nedad Odense Å. Henrik Svelmø fik stor Vermail og specialpris for DK stålstik. Johnny Barth fik stor Vermail og specialpris for Postkort fra Nivå. Johnny var desværre ikke til stede. Stort tillykke til alle samt til de øvrige danske udstillere der klarede sig flot. 
Desuden fik Ib Krarup overrakt Trelleborg Medaljen, som blev tildelt i foråret. Niels Kristian Hansen fik overrakt en medalje som stor tak for det danske bidrag og arbejde ifm. udstillingen. Irene Henriksen

Oprettet: 3. September 2018

Anden dag på Malmex 2018 var super god

Vi havde rigtig mange besøgende - både i DFFs stand og på selve udstillingen. Og der var stor opbakning fra danske medlemmer - der kom en del busser fra Danmark, hvor en klub tog initiativet til at invitere andre klubber med på turen - supergodt initiativ - stor tak for det. Her på siden kan desværre kun vises et foto pr. historie, men der ligger en del flere på vores Facebook site. Irene Henriksen

Oprettet: 3. September 2018

Forige     1   2   3   4   5   6   7       Næste
Indkøbskurv

Kalender - 21. Nov. 2018

The Great War

23. Nov. 2018 - 00:00

Udstillinger

FEPA udstilling i Verona Italien

Læs mere

Motivtræf Herlev

24. Nov. 2018 - 10:00

Byttedage

De Danske Motivsamlere og Herlev Frimærkeklub holder Motivtræf i Marielyst Herlev Hovedgade 172 2730

Læs mere

Byttedag og Samlermesse Frederikshavn

24. Nov. 2018 - 10:01

Byttedage

Maskinhallen Skolegade 8 9900 Frederikshavn

Læs mere

Byttedag Støvring

25. Nov. 2018 - 10:01

Byttedage

Stubhuset Grangårdsvej 11. Stort anvisningssalg mm, se næste side

Læs mere

Byttedag Stubbekøbing- OBS ny adresse

25. Nov. 2018 - 10:01

Byttedage

Stubbekøbing Hallen Gl. Landevej 1 4850 Stubbekøbing. Anvisningssalg mm, se næste side.

Læs mere

Se hele kalenderen ...