Danfil.dk - Nyheder

(Ialt: 327 nyheder)

Side 5 ud af 22

Forige     1   2   3   4   5   6   7   8   9       Næste

Posthistorisk Skole

Spændende tiltag fra Dansk Posthistorisk Selskab: Bestyrelsen i DPHS har længe haft lyst til at tilbyde samlere et par dage Posthistorisk Skole – en skole, hvor interesserede samlere kan få posthistoriske kundskaber, gode råd, vejledning og inspiration til at medtage forsendelser i deres samlinger eller at starte en posthistorisk samling. I første omgang bliver der tale om 2 dage, som afholdes øst for Storebælt i foråret 2018. Hvis det viser sig, at interessen for at deltage er positiv, vil DPHS arrangere et tilsvarende tilbud vest for Storebælt i efteråret 2018. Tilbuddet i Østdanmark er for alle interesserede – uanset medlemskab af en klub under DFF eller ikke. Der opkræves et deltagergebyr på 100,- kr. for medlemmer af en Forbundsklub. Alle andre opkræves 150,-  kr. Gebyret dækker begge dage og fri kaffe. Det vil blive muligt at bestille smørrebrød. Dette kan ske på tilmeldelsesblanketten, som vil blive offentliggjort på DPHS’s hjemmeside (DPHS.dk) i begyndelsen af  2018. Posthistorisk Skole vil blive afholdt lørdag d. 7. apr. og lørdag d. 14. apr. i Priorparken 860, 2605 Brøndby. Hele nyheden kan læses her  Ole Maintz/Irene Henriksen

Oprettet: 30. November 2017

Ny bog: Posten i Horsens 1624 til i dag

Fra Djurs Filateli har jeg fået følgende: Finn Skriver Laursens nye bog giver et overblik over postmestrene gennem tiderne, posthusene og deres beliggenhed. Finn Skriver er mest på hjemmebane, når han skriver om de jernbaner, som udgik fra og krydsede Horsens, og disse behandles grundigt ligesom ruten til Odder – først med dagvogn og siden med bane. Der gives desuden nogle kalejdoskopiske udblik til Horsens bypost, ruterne med båd til Alrø, Hjarnø og Endelave i fjorden. Bogen er meget rigt illustreret med breve og postkort fra forfatterens egen samling med mange sjældne og interessante forsendelser. Forfatterens tidligere job i Horsens Statsfængsel har selvfølgelig også givet anledning til at afsnit om fængselspost og behandling af denne specielle form for post, og naturligvis en omtale af måske den til alle tider meste berømte fange, der sad i Horsens, den tidligere finansminister Alberti. Bogen kommer meget vist omkring og har samlet et væld af oplysninger, som er helt nødvendige for samlere af området og de områder, som særligt er belyst her: By- jernbane- og skibsposten. Bogen koster 235 kr. – så vidt vides – og kan købes hos forfatteren på: bridge@stofanet.dk. Irene Henriksen

Oprettet: 26. November 2017

Peter Bech er tildelt KPKs medalje 22. november 2017

Peter Bechs bedrifter som aktivt medlem gør ham fortjent til at modtage den store anerkendelse, som KPKs guldmedalje er udtryk for. Peter er teknisk ansvarlig i forbindelse med afvikling at udstillinger både på klub-, nationalt- og nordisk niveau.  
Peter Bech er desuden bibliotekar i KPK, en opgave der kræver ugentlig tilstedeværelse 2 timer før hvert eneste klubmøde for at servicere klubbens og DFF’s medlemmer med bogudlån. Siden 2003 har KPK flyttet lokaler 4 gange og hver gang har Peter måttet pakke de 5-6.000 biblioteksbøger i kasser, fået dem flyttet til nye lokaler og sætte dem op igen i nye reoler, for derefter at reviderer biblioteksregistraturen, så han på få sekunder kan finde bøger om et ønsket emne ned fra hylderne for medlemmerne.  
Peter blev medlems af KPK’s bestyrelse i 2006, og har også arbejdet i en årrække i Danmarks Filatelist Forbunds Bestyrelse og for sidstnævnt modtog han i 2014 DFF’s guldnål ved forbundets repræsentantskabsmøde. 
Peter Bech er også en stor filatelist. Han har opnået 90 point og International guldmedalje for sin samling Ungarns Inflation samt andre fine præmieringer for Morsø posthistorie og Salmesangen i Danmark. Stort tillykke fra KPK’s medlemmer. Lars Peter Svendsen/Irene Henriksen

Oprettet: 23. November 2017

Karsten Jensens registratur om forsendelser

Karsten Jensens har beredvilligt stillet sit uundværlige opslagsværk fra 2010 2010 DANSKE FRIMÆRKEFRANKEREDE FORSENDELSER TIL OG FRA UDLANDET 1851 - 1905, til rådighed for alle og det kan ses her. Ved en beklagelig fejl har det ikke været muligt at se dette her på siden før nu. Findes i menuen til venstre under bibliotek. Sidst opdaterede version er fra juni 2017. Irene Henriksen

Oprettet: 22. November 2017

Stemningsbillede fra byttedagen i Ry

Ry og Omegns Frimærkeklub holdt den årlige byttedag den 19. november i Sognehuset i Ry. Dagen var godt besøgt som det ses af foto taget af Leif Ørndorf. Irene Henriksen

Oprettet: 22. November 2017

Anmeldelsesfrist Nordia 2018

Fra den 8. til den 10. juni 2018 er Island vært for Nordia 2018, der afholdes i Gardabær ca. 9 km. syd for Rejkjavik. Det er 7. gang Nordia afholdes på Island og målet er at fylde godt 700 rammer. Dansk kommissær er Søren Juhl Hansen, der kan kontaktes på mail: dysse24@gmail.com eller tlf. 21449414 for tilmeldingsblanket og bulletin. Anmeldelsesfristen er den 15. januar 2018. Læs mere på www.nordia2018.is. Irene Henriksen

Oprettet: 19. November 2017

Anmeldelsesfrist Hornslet 20-18

Hornslet FrimærkeKlub fylder 40-år og holder i den forbindelse en jubilæumsudstilling i samarbejde med Djurslands Filatelistiske Højskole med plads til 150 rammer 24. – 25. marts 2018. Anmeldelsesfristen til udstillingen er 1. januar 2018 og reservation af rammer er allerede godt i gang. Så hvis du har lyst til at udstille på klubbens jubilæumsudstilling, finder du anmeldelsesskema og yderligere oplysninger om udstillingen her.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om Hornslet 20-18, er du velkommen velkommen til at kontakte Ernst Sass Matthiassen, Mobil 2811 1845 eller på mail: ernstsass@gmail.com. Irene Henriksen

Oprettet: 17. November 2017

Frimærket der blev overhalet af verdenshistorien

Emilie Paaske Drachmann der er forskningsassistent på Enigma og cand. mag. i historie og kulturstudier, har i anledning af 100 året for salget af Dansk Vestindien skrevet en artikel om et lille dansk-vestindisk frimærke, der blev overhalet af historiens gang:
Den 15. maj 1912 fik Danmark en ny konge, da Christian d. 10 efterfulgte sin far Frederik d. 8. på tronen. I den forbindelse skulle der produceres nye frimærker med den nytiltrådte konges portræt. Dette gjaldt naturligvis ikke kun i det område, vi i dag kender som Danmark, men også for landets tre små tropeøer i Dansk Vestindien. Efter kongens død tog departementschef Schlichtkrull fra Centralbestyrelsen for De Dansk Vestindiske Øer d. 5. september 1913 kontakt til det danske postvæsen for at høre, hvornaar der efter Generaldirektoratets Formening vil kunne træffes Foranstaltning til Fremskaffelse af vestindiske Frimærker med Hans Majestæt Kong Christian den X s Billede. At det ikke er så enkelt fremgår af artiklen, der kan læses her Irene Henriksen

Oprettet: 17. November 2017

Resultatliste RAFI 100

Resultatlisten fra klubudstillingen RAFI 100 i Randers den 11. og 12. november kan ses her. Irene Henriksen

Oprettet: 13. November 2017

Årets julemærke 2017

Julemærket 2017 er tegnet af Michael Wettendorff og kan købes på Julemærkefondens hjemmeside: https://www.julemaerket.dk/807/perforerethelark2017. Motivet er udgivet i et perforeret og et utakket helark til 70 kr., 5 stk. megamærker til 30 kr. samt hæfter a 10 eller 30 stk. til hhv. 25 og 60 kr.
Mærkerne kan desuden købes på Det Gamle Postkontor i Holstebro. Hos Julemærkefonden er det muligt at købe andre artikler med årets julemotiv. Irene Henriksen 

Oprettet: 12. November 2017

Du kan nå det endnu

Besøg 100 års jubilæumsudstillingen i Fritidscentret Vestergade 15 i Randers hvor Randers Filatelistklub har arrangeret en 100 års jubilæumsudstilling. Som altid på en klubudstilling er der en god blanding af mange forskellige eksponater.Et besøg værd. Irene Henriksen

Oprettet: 11. November 2017

Medlemsfremgang på netsalget

Vi oplever stadig medlemsfremgang på Netsalget og antallet af aktive brugere er nu oppe på 2.327 og der er over 43.000 lot på siden i skrivende stund. Der er god søgning til Netsalget og omsætningen er fortsat god. Der er foretaget en målrettet indsats for at udbrede kendskabet til vores platform og bl.a. på Nordia 2017 fik vi flere medlemmer alene pga. Netsalget. Ingen tvivl om at Netsalget er af vore største medlemsorienterede aktiver. Thomas Hilkjær/Irene Henriksen

Oprettet: 10. November 2017

RAFI 100 - klubudstilling i Randers

Randers Filatelistklub markerer sit 100 års jubilæum med en stor udstilling i Randers Fritidscenter. Udstillingen åbner lørdag den 11. november kl. 10 og slutter søndag den 12. november kl. 16. Udover udstilling vil der være vurdering af frimærker, mønter, postkort, børneland og stort tag selv frimærkebord begge dage. Der er gratis adgang. Irene Henriksen

Oprettet: 7. November 2017

Foredrag om grønlandske frimærker

Hvilket grønlandsk frimærke har været det mest populære nogensinde? Hvorfor laver Post Greenland stadig hvert år nye frimærker, når langt de fleste forsendelser kan klares med en e-mail? Og hvad er det mest værdifulde grønlandske frimærke? Det og meget mere kan i få svar på, når Post Greenlands udviklingschef Allan Perrti Frandsen holder foredrag om frimærker fredag den 10. november kl. 17-18.30 i Det Grønlandske Hus Løvstræde 6 København. Post Greenland/Irene Henriksen

Oprettet: 6. November 2017

DFFS guldnåle uddelt

Lørdag den 28. oktober uddelte DFFs formand Niels Kristian Hansen 2 guldnåle ifm. Nordia 2017 i Vejle.  Guldnålene blev uddelt til Karsten Jensen som i 2010 udarbejdede DANSKE FRIMÆRKEFRANKEREDE FORSENDELSER TIL OG FRA UDLANDET 1851 - 1905, der ligger frit tilgængeligt på nettet for alle. Karsten har også gjort en stor indsats som dommer i Dommerkollegiet i mange år.
Guldnålen blev ligeledes tildelt Per Friis Mortensen for sin utrættelige indsats for udstillingsfilatelien. En indsats der sikrer de positive relationer mellem udstillere og dommerkollegiet. Et arbejde der værdsættes både nationalt og internationalt og sikrer det danske dommerkollegie en plads blandt de mest respekterede internationalt.  Per Friis Mortensen har således været med til at styrke og fastholde et af DFF’s største aktiver. Fra Forbundet oplever vi en aldrig svigtende loyal og stabil indsats og attitude, som gør det til en fornøjelse at arbejde sammen med Per, der altid på en klar og rolig måde får klarlagt eventuelle spørgsmål. Både Karsten og Per blev samtidig æresmedlemmer af DFF. Her vises Karsten Jensen og Niels Kristian Hansen. Foto Torben Lethraborg. Irene Henriksen

Oprettet: 5. November 2017

Forige     1   2   3   4   5   6   7   8   9       Næste
Indkøbskurv

Kalender - 21. Mar. 2018

International litteraturudstilling

23. Mar. 2018 - 00:00

Udstillinger

Litteraturudstilling i Milano Italien

Læs mere

Bytte- og Børsdag Nyborg Filatelistklub

24. Mar. 2018 - 10:01

Byttedage

Nyborg Idræts- og Fritidscenter Storebæltsvej 13-15 5800 Nyborg. Entre 20 kr. Eftersyn til

Læs mere

Klubudstilling Hornslet 20-18

24. Mar. 2018 - 10:01

Udstillinger

Rosengården Hornslet · Tingvej 22 · 8543 Hornslet

Læs mere

Byttedag Nakskov

25. Mar. 2018 - 10:00

Byttedage

Marienlystvej 21 4900 Nakskov. Kl. 12 gennemsyn auktionslot, kl. 13.30 auktion. Ingen entre.

Læs mere

Byttedag Viborg

7. Apr. 2018 - 10:00

Byttedage

Kasernehallen Tingvej 17 8800 Viborg. Der annonceres i lokale medier. Fri entre.

Læs mere

Se hele kalenderen ...