Ib Krarup Rasmussen skriver følgende: Posthistorisk Håndbog. Bind 1: Posthistorie og takster samt Bind 2: Poststempler kan købes på DFFs webshop – www.newstamps.dk.
Jeg er meget glad for at kunne præsentere dette bogværk for de danske samlere. Første bind omhandler portotakster og forsendelsestyper. Forfatteren har begrænset sig i første bind til indenlandske forsendelsestyper og altså fravalgt de udenlandske.
På side 4 i første bind er der en vigtig oversigt over indholdet i dette bind. Den skal man bruge flittigt for at finde rundt i bogen, som ikke er bygget traditionelt op. Denne første del består at en lang række kapitler med posthistorisk indhold: de forskellige forsendelsestyper og tilhørerne taksterne, men også særlige gebyrer. Jan Bendix nævner, at i løbet af arbejdet med bogen opdagede han en række postforhold, som man ikke tidligere har været opmærksom på. Der er altså rigtigt meget nyt stof i disse bøger, og her er de samlet i en overskuelig form i A5 format. En række posthistoriske forhold bliver defineret klart og tydeligt, f.eks. Hvad er et sirbrev?

Efterportoreglerne er grundigt beskrevet i et 12 sider stort afsnit osv. For en posthistoriker som undertegnede er det en stor fornøjelse at dykke ned i de mange specialafsnit i bogen. Jan Bendix præciserer i sit forord, at disse her udgivne bøger godt kunne være blevet udgivet digitalt på en hjemmeside, men hans overvejelser pegede meget tydeligt på, at bogen som trykt bog havde en langt større holdbarhed end en fil på en hjemmeside, som kunne forsvinde som dug for solen i et løbet af et øjeblik. Bogudgivelser er ikke en forhistorisk ting, men noget nutidigt og absolut nødvendigt. Der er ingen prisansættelser i 1. bind – det var overvejet, men der var for mange overvejelser, der talte imod. Værdien af en forsendelse afhænger af så mange forskellige forhold – sjældenheden af forsendelsestypen, kvaliteten af forsendelsen i sig selv, hvilke frimærker, der er anvendt og f.eks. hvor sjælden destinationen er. En prisansættelse ville blive et umuligt forehavende.
Derimod er der i bind 2, der omhandler poststempler, i så rigt mål værdiansættelser. Dette bind – stempelkataloget – katalogiserer og værdiansætter alle danske stempler med få undtagelser: almindelige brotypestempler er ikke medtaget.
Men ellers omfatter kataloget de tidlige ramme- og liniestempler, antikvastempler, stumme stempler, nummerstempler, lapidarstempler, stjernestempler, posthornstempler og PR, parantes og Ulstedstempler. Vi har altså nu i et samlet katalog alle de særlige og meget samlede danske stempler med nye og opdaterede priser. Jeg håber, det betyder et opsving i det at samle på danske stempler. Der er mindre afsnit med andre stempeltyper: rutebilstempler og skibsstempler og meget andet. Bøgerne er lige udkommet og kan købes på DFFs webshop – newstamps.dk og vi har dem selvfølgelig også med på udstillingen i DGI-Byen.

Ny

Modtag vores spændende nyhedsbrev

Modtag spændende indhold når vi udsender vores DFF nyhedsbreve. Du kan afmelde dig til enhver tid.

Jeg ønsker at modtage nyhedsbreve og godkender DFF’s betingelser