Post Danmark Frimærker har fået en lang række klager over kvaliteten af den lokale afstempling med de såkaldte filatelistempler. Man har derfor besluttet at indkalde samtlige stempler fra de lokale posthuse og postbutikker, fordi klagebehandlingen tager uforholdsmæssig meget tid, og fordi man ikke kan garantere, at alle lokale postbutikker med det personale, de råder over, kan sikre en tilstrækkelig kvalitet i fremtiden. Filatelistempling med disse ca. 50-60 forskellige filatelistempler vil for fremtiden udelukkende ske centralt på Hovedpostbygningen i Tietgensgade i København. Der vil ikke længere være filatelistempling på lokale posthuse og postbutikker. Man kan stadig få afstemplet med disse 50-60 forskellige stempler, men det kan for fremtiden kun ske ved at sende det materiale der skal afstemples til København.
Fremsendelse skal ske til: Post Danmark Frimærker, Tietgensgade 37, 1566 København V. Mærk kuverten ”stempling”. Husk svarkuvert eller adresselabels til returnering. Fremsendelse er gratis – mærk kuverten ”Postsag” i øverste højre hjørne.  Returnering er også gratis.

Tilbagekaldelse af alle stemplerne sker på dette tidspunkt, fordi alle stemplerne skal efterses før en del af dem skal udsendes til brug for de lokale klubber i forbindelse med Frimærkets Dag 14. marts 2015. Efter brugen på denne dag skal disse stempler returneres til København og de vil ikke blive udsendt igen til brug lokalt.
En række af vore frimærkeklubber har protesteret over dette og DFF er derfor gået i dialog med Post Danmark Frimærker om at finde en anden løsning på dette. Post Danmark Frimærker har derfor meget generøst tilbudt os følgende:
Organiserede frimærkeklubber og organiserede frimærkehandlere vil for fremtiden have mulighed for på egen adresse at kunne disponere over et særligt lokalt dagstempel af Trodattypen med et lokalt bynavn og postnummer. De præcise betingelser er ikke lagt helt fast endnu – det er en beslutning der først er blevet enighed om 27. januar. Følgende ligger dog fast:
– Frimærkeklubben eller frimærkehandleren skal betale nettoomkostningen til fremstillingen af stemplet – dvs. man skal dække den omkostning Post Danmark har ved at få fremstillet stemplet hos stempelleverandøren. I øjeblikket beløber dette sig til kr. 1.980 plus moms = 2.475 kr. Bemærk dog at dette kun gælder stempler der allerede findes. Hvis der skal laves stempel til et postnummer der ikke allerede eksistere skal der betales for TO stempler. Alle omkostninger til vedligeholdelse af stemplet skal også dækkes af klubben mm. Dette indbefatter bl.a. brugen af de særlige stempelpuder, som ved udskiftning koster 68 kr. plus moms plus porto = 95 kr. pr. stk. Stempelpuderne vil kunne rekvireres ved henvendelse på DFFs kontor (og ikke andre steder). Disse stempelpuder SKAL anvendes. Der må ikke bruges andre stempelpuder og stempelsværte end denne. Dette er for at sikre at frimærkerne bliver annulleret korrekt og med en stempelsværte som ikke kan vaskes af og for at forhindre at der bruges andre kreative farver og for at sikre stemplet så lang levetid som muligt.
– Selv om klubben betaler for fremstillingen af stemplet vil stemplet hele tiden være Post Danmarks ejendom (sådan har det i øvrigt altid været – også når der har været tale om de særlige udstillingsstempler)
– Stemplet vil være med udskiftelig dato og der må ikke foregå afstempling med tilbagedateret stempeldato.
– Stemplet kan kaldes tilbage af Post Danmark ved f.eks. konstateret misbrug eller vilkårligt.
– Klubben er ansvarlig for stemplet (hæfter for det, hvis det bortkommer) og det anbefales ikke at udlevere det til trediepart.
Der er ved at blive udarbejdet en særlig vejledning for hvordan filateliafstemplet post skal afleveres til postbefordring, således at man f.eks. undgår dobbeltstempling i de automatiske stemplingsmaskiner. Men denne vejledning foreligger ikke endnu.
Ansøgning om tildeling af stempel skal rettes til DFFs kontor.

Modtag vores spændende nyhedsbrev

Modtag spændende indhold når vi udsender vores DFF nyhedsbreve. Du kan afmelde dig til enhver tid.

Jeg ønsker at modtage nyhedsbreve og godkender DFF’s betingelser