Danmarks Filatelist Forbund afholdt sit ordinære repræsentantskabsmøde 6. september 2014 på Severin Kursuscenter i Middelfart. 
På mødet koncentrede man sig om fremtiden, men naturligvis blev de sidste to års aktivitet debateret, ligesom regnskaberne for 2012 og 2013 blev gennemgået og godkendt.
Det er altid spændende på et repræsentantskabsmøde, om der  skal ske kontingentforhøjelser eller ej, men DFFs formand foreslog på bestyrelsen vegne at kontingentet for 2015 og 2016 skulle være uforandret, dvs. 310 kr. pr. år. Dette blev modtaget med akklamation fra repræsentantskabet, kontingentet pr. A-medlem er for både 2014, 2015 og 2016: 310 kr. om året.

Interessen på repræsentantskabsmødet samlede sig især om to ting: For det første den pæne succes som DFFs netsalg havde fået. Der var til lejligheden produceret flyers til uddeling til klubberne – de blev revet væk. For det andet blev et nyt koncept på Frimærkets Dag, som er planlagt til gennemførelse 14. marts 201, fremlagt af både DFFs formand Søren Chr. Jensen samt salgschef Bo Høifeldt fra Post Nord Frimærker Danmark. 
Vi håber så mange klubber som muligt vil deltage.

Der var nyvalg til DFFs bestyrelse, som nu består af Søren Chr. Jensen, formand, Thomas Hilkjær, Tom Lauridsen, Nelly Kristensen, Benny Andresen, Jan Læby og Charlotte Stryhn. Som 1. suppleant til bestyrelsen blev valgt: Irene Henriksen og som 2. suppleant: Palle Offersen.
Peter Bech trådte ud af bestyrelsen og fik tildelt DFFs guldnål. 
Ib Krarup Rasmussen fik tildelt Danmark-Medaillen (14/9 2014)

Modtag vores spændende nyhedsbrev

Modtag spændende indhold når vi udsender vores DFF nyhedsbreve. Du kan afmelde dig til enhver tid.

Jeg ønsker at modtage nyhedsbreve og godkender DFF’s betingelser