Ordet PERFIN er en forkortelse af PERForated INitials. Tidligere har danske frimærkesamlere brugt betegnelsen firmaperforering, men dette udtryk er gledet i baggrunden til fordel for PERFIN.

En perfin fremkommer via et sæt af perforeringsnåle, monteret i en perforator til en meningsfyldt enhed (bogstaver, tal eller symboler). Perforatoren anvendes til at gennemhulle et emne (f.eks. et frimærke) og således opstår der en PERFIN, som er nålenes aftryk.

I Danmark har brugen af perfiner været et middel til at undgå svind i et firmas frimærkekasse og/eller som markering af afsenderens initialer/firmalogo.

Denne brug ses tilsvarende i mange andre lande. Væsentligt er det dog, at en del lande også har brugt perfiner, når frimærker skulle anvendes som tjenestemærker (f.eks. Canada og USA). De ses også anvendt som stempelmærker (fiskal anvendelse).

Se også: Dansk Perfin Samlerklub http://perfin.dk/da/forside/ hvor der også er gode råd om at samle på perfins.

Modtag vores spændende nyhedsbrev

Modtag spændende indhold når vi udsender vores DFF nyhedsbreve. Du kan afmelde dig til enhver tid.

Jeg ønsker at modtage nyhedsbreve og godkender DFF’s betingelser