Bestyrelsen i DPHS har besluttet at overdrage Dansk Posthistorisk Selskabs cirkulæresamling til Forbundet, da det er vores opfattelse, at den vil give større glæde for danske filatelister ved at ligge der.
Danske Filatelisters Fællesfond gav i sin tid en bevilling til Dansk Posthistorisk Selskab til indkøb af en større samling af postvæsenets cirkulærer. Hensigten var at få cirkulærerne scannet og lagt op på selskabets hjemmeside, så de – hidtil kun svært tilgængelige cirkulærer – blev tilgængelige for et større publikum.
Formålet med bevillingen er fuldt ud opnået, idet den erhvervede samling i efterhånden en del år har kunnet tilgås på medlemsdelen af vores hjemmeside. Efterfølgende er materialet suppleret med yderligere cirkulærer og bilag i forsøg på at få samlingen så komplet som mulig. Læs hele historien her Palle Offersen/Irene Henriksen

Modtag vores spændende nyhedsbrev

Modtag spændende indhold når vi udsender vores DFF nyhedsbreve. Du kan afmelde dig til enhver tid.

Jeg ønsker at modtage nyhedsbreve og godkender DFF’s betingelser