Dansk Postkortklub skriver: POSTKORTETS DAG D. 28. SEPTEMBER 2019

I år koster Postkortets Dag kun 75 kr. for medlemmer og gæster – alt incl.  formiddagskaffe med rundstykker – Frokost med smørrebrød – Eftermiddagskaffe med kage – Drikkevarer ad libitum.

På Postkortets Dag er der 2 spændende foredrag og en workshop. Vi håber meget, at I vil medbringe nogle af jeres postkort, så vi sammen kan glædes over dem. Som de andre år er I også meget velkomne til at sætte nogle af jeres postkort op på nogle A4-sider og tage dem med, så de kan vises for medlemmerne.
I lighed med de tidligere år afholdes arrangementet på: AMU-centret, C.F.Tietgensvej 6. 6000 Kolding

Samme dag udpeges Årets Postkortsamler 2019 og bestyrelsen i Dansk Postkortsamlerklub skal anmode alle medlemmer om at indstille et medlem til ”Årets Postkortsamler 2019”.
Indstillingen skal være begrundet og indsendt til bestyrelsen inden den 1. september. Pågældende, der udpeges, skal have været medlem af postkortklubben i mindst det år, som pågældende udpeges i, ligesom vedkommende skal have gjort en indsats for postkortets fremme. På det sidste bestyrelsesmøde, inden generalforsamlingen, udpeger bestyrelsen ”Årets Postkortsamler 2019” blandt de indsendte forslag.

Det bekendtgøres på Generalforsamlingen, hvem der er udpeget til ”Årets Postkortsamler”.
Den valgte honoreres med et diplom og en lille erkendtlighed.

Dagen sluttes af med generalforsamling. Tilmelding til dagen findes på klubbens hjemmeside https://postkortklubben.dk/

 

Modtag vores spændende nyhedsbrev

Modtag spændende indhold når vi udsender vores DFF nyhedsbreve. Du kan afmelde dig til enhver tid.

Jeg ønsker at modtage nyhedsbreve og godkender DFF’s betingelser