PostNord informerer ift. håndtering af coronavirus:
Regeringen har igangsat en lang række initiativer for at hindre udbredelsen af coronavirus. Det kommer til at give omvæltninger for mange danskere i de kommende uger.
Omdeling af breve og pakker er en vital del af dansk infrastruktur, der bl.a. sikrer, at vigtige informationer, budskaber og varer kan komme frem til alle. Derfor fortsætter omdelingen af breve og pakker som normalt hos PostNord, og virksomheder og borgere kan i videst muligt omfang forvente at modtage og benytte den service, som de plejer.

Skulle dette ændre sig, så vender vi tilbage med yderligere information. PostNord følger alle regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som skal bidrage til at mindske spredningen af coronavirus. Det betyder bl.a., at alle vores medarbejdere gør alt, hvad de kan for at passe på vores kunder, når de omdeler post.

Hos PostNord har vi foretaget en række tiltag, som også skal medvirke til at mindske spredningen af coronavirus. Nedenstående liste er ikke udtømmende, vi tager dette meget alvorligt og arbejder hele tiden på at optimere situationen.

Alle administrative medarbejdere arbejder hjemmefra. Vi opfordrer alle medarbejdere til at bære handsker under arbejdet. Fysisk kontakt til eksterne vognmænd begrænses og skærpede retningslinjer er trådt i kraft .Alle scannere bliver grundigt rengjort ved skift af medarbejder.
Jobrotation er indstillet for hermed at undgå smitte mellem teams. Der er implementeret zone opsplitning på arbejdspladsen, teams går samlet til frokost etc., så kontakt mellem medarbejdere på tværs af organisationen minimeres. Enkelte afdelinger er splittet fysisk.

Vi står nu en situation, hvor der vil være breve, pakker og gods vi ikke kan aflevere fordi undervisningssteder, pasningstilbud og virksomheder lukker ned. I de tilfælde er vores medarbejdere blevet instrueret i følgende:
Breve
Vi afleverer, som normalt og i brevkasser, så længe det er muligt. Kan vi ikke aflevere brevene tager vi dem med retur, og opbevarer så længe vores kapacitet tillader det. Vi tager løbende bestik af situationen i tilfælde af mangel på kapacitet.

Pakker
Omdeles som normalt. Kan vi ikke aflevere pakken tages den med retur, og opbevares lokalt, så tæt på kilden som muligt. Nethandlen forventes at stige, da mange borgere vil holde sig hjemme. Dette billede kan ændre sig hurtigt og vi følger udviklingen tæt.

Gods
Forsøger at aflevere forsendelser. Tages med retur, hvis det ikke er muligt, og opbevares lokalt. Igen så tæt på kilden som muligt.

Mulighed for at kvittere for kunden
Når vi udleverer og omdeler pakker, så er vores medarbejdere instrueret i at gøre alt for at passe på kunderne og undgå direkte kontakt. Ønsker kunden fx ikke at skrive under på scanneren, så kan pakkebuddet eller medarbejderen på posthuset gøre det med en særlig COV19-underskrift.

Udlevering til særligt udsatte grupper
Vi tager også særlige forholdsregler, når vi skal omdele pakker til særligt udsatte grupper. Det betyder fx, at vi på udvalgte plejecentre, er stoppet med at omdele pakker til de enkelte beboere, og i stedet indleverer et fælles sted som i receptionen og lign. Vores medarbejdere spørger lokalt, hvordan de helst vil have deres pakker leveret i den nuværende situation. Skal vi sætte pakkerne et aftalt sted og personalet omdeler selv, eller skal vi levere helt ud i institutionen Og naturligvis følges alle anvisninger for pakkelevering, når vi kommer ud til kunderne, og i særdeleshed når det handler om levering til udsatte grupper.

Post til og fra udlandet
Læs mere om hvordan coronavirussen påvirker posten til og fra udlandet her: https://www.postnord.dk/quick-finder/dagens-post – se under “Post til Udlandet”.

Kundeservice er fortsat stærkt bemandet – ring til os på 70 11 12 30.Med venlig hilsen
Henrik Larsen, Kundeservicechef PostNord

Modtag vores spændende nyhedsbrev

Modtag spændende indhold når vi udsender vores DFF nyhedsbreve. Du kan afmelde dig til enhver tid.

Jeg ønsker at modtage nyhedsbreve og godkender DFF’s betingelser