I anledning af artiklen i det nyligt udkomne nummer af DFT om Snyd og humbug har vi modtaget denne pressemeddelelse fra auktionsfirmaet Skanfil AS:

Skanfil Auksjoner AS fik indleveret og har solgt klassiske danske frimærker, attesteret som postfriske af Carl Aage Møller. Bagefter er vi blevet gjort opmærksom på, at de samme mærker troligt har været udbudt og solgt som hængslede, til dels med attest fra samme prøver. Vi har per dags dato identificeret 3 lots/mærker af denne type. I tillæg et lot som ikke skulle have været med på vor auktion, men som grundet kommunikationssvigt hos os først blev trukket, efter at kataloget var udgivet. Køberne af de 3 nævnte lots/mærker er kontaktet og blevet bedt om at returnere mærkerne, hvorefter vi vil sende disse til en ny prøver for udtalelse. Hvis denne bekræfter vore mistanker, vil vore købere selvsagt blive holdt skadesløse. Vi vil derefter søge regres hos de ansvarlige.
Vi regner med, at andre auktionshuse/handlere, som er berørt i denne sag, vil gøre tilsvarende.
Vi synes først og fremmest, at dette er en trist og kedelig sag. Den er svært skadelig ikke bare for den/de, som har udført manipuleringerne, men for både auktionshusene og samlerne.
Vi har i Norden haft stærk fokus på manipulering og reparation af frimærker og slået ned på flere tilfælde af slige ting, men man bliver lidt modløs, når man i «seriøse» tyske tidsskrifter finder annoncer, som reklamerer for netop slige tjenester.
Forhåbentlig vil man i fremtiden være forskånet for disse sager.

Modtag vores spændende nyhedsbrev

Modtag spændende indhold når vi udsender vores DFF nyhedsbreve. Du kan afmelde dig til enhver tid.

Jeg ønsker at modtage nyhedsbreve og godkender DFF’s betingelser