Registrering af personoplysninger

Vi har brug for en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og yde dig den bedst mulige service, blandt andet i forhold til at levere DFT til dig.

Beskyttelse af oplysninger

Personoplysninger overføres via en sikker, krypteret forbindelse, og alle persondata er beskyttet bag firewall. DFF udveksler under ingen omstændigheder personoplysninger med tredjepart uden din accept. V overfører dog internt til MailChimp og Excel ?? I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Indsigelse

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du skal dog være opmærksom på, at vi dermed ikke kan sende medlemsbladet DFT til dig.

Klage

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. Persondataloven §58, stk. 1.