Den nye persondataforordning GDPR fra EU der trådte i kraft d. 25. maj 2018 betyder, at dine private oplysninger og rettigheder som bruger er endnu bedre sikret.

TIL MEDLEMMER

De væsentligste ændringer i persondataforordningen
* er at du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
* du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset – vær dog opmærksom på, det kan medføre, at DFT ikke kan udsendes
*du har altid ret til at få indsigt i, hvordan vi gemmer data og hvor de gemmes
*du bliver altid slettet fra vores database, når du ikke længere er medlem af enten en forbundsklub eller af DFF.

DFF registrerer navn, adresse og evt. mailadresse på medlemmer. Dette bruges til en medlemsdatabase, der danner baggrund for udsendelse af DFT. Dvs. adresselisten udveksles med PostNord, som sender DFT til alle medlemmer. Øvrig udveksling af navn og adresse sker mellem medlemsklubber og DFF. Nogle medlemmer har også opgivet samleområder.

DFF vedligeholder desuden “Filateliens Blå Bog”, der dog indtil videre kun er tilgængelig for medlemmer, der er logget ind på hjemmesiden. Den rummer en oversigt over filatelister, der gennem tiden har opnået særligt høje udstillingsresultater, eller som på anden vis har gjort sig bemærket inden for filatelien. “Filateliens Blå Bog” indeholder kun navn, foto og filatelistiske meritter, ingen kontaktoplysninger eller andre persondata.

Cookies
På vores hjemmesider bruger vi cookies til statistikker om antallet af besøgende. Du kan slukke for cookies i din browser.

Bilag1 og 2 findes nedenfor.

TIL KLUBBER

Danmarks Filatelist Forbund har udarbejdet en 3 siders vejledning til alle medlemsklubber med konkrete eksempler på hvad ændringerne betyder for den enkelte klub, fondes nedenfor.

Desuden er der udarbejdet
* bilag 1 (privatlivspolitik for frimærkeklubber)
* bilag 2 (fortegnelse over behandling af personoplysninger)
* bilag 3 (databehandleraftale)

Vi har desuden bedt en ekstern konsulent om at udarbejdet en større vejledning, som er mere uddybende, som findes nedenfor.

 

docx
Bilag 1 Privatlivspolitik DFF

Hent
docx
Bilag 2 Behandling af personoplysninger DFF

Hent
pdf
Vejledning til klubber af ekstern konsulent

Hent
pdf
Vejledning 3 sider udarbejdet af DFF

Hent