Dansk Filatelistisk Tidsskrift – i daglig tale blot DFT – er Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere og det officielle organ for DANMARKS FILATELIST FORBUND. Bladet udkommer seks gange årligt. Terminer og deadline for indlevering af stof står nederst på denne side.

Ansvarshavende: Lars Peter Svendsen – e-mail:formand@danfil.dk

Redaktør: Torben Lethraborg – e-mail: dft@danfil.dk

Copyright: Artikler i DFT er forfatternes og DFF‘s ejendom. Gengivelse af artikler fra Dansk Filatelistisk Tidsskrift må kun ske med redaktionens skriftlige tilladelse.

Oplag: 3.500 stk.

ISSN nr: 0903-2444

Tryk: Kailow – www.kailow.dk

Annoncer: Kontakt redaktøren for oplysninger om priser, deadlines mv.

Udgivelsesplan for 2024:

  • Nr 1 – deadline 15. januar – omdeles uge8
  • Nr 2 – deadline 15. marts – omdeles uge 16
  • Nr 3 – deadline 15. maj – omdeles uge 25
  • Nr 4 – deadline 15. juli – omdeles uge 34
  • Nr 5 – deadline 1. september – omdeles uge 41
  • Nr 6 – deadline 15. oktober – omdeles uge 49