Dansk Filatelistisk Tidsskrift – i daglig tale blot DFT – er Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere og det officielle organ for DANMARKS FILATELIST FORBUND. Bladet udkommer seks gange årligt. Terminer og deadline for indlevering af stof står nederst på denne side.

Ansvarshavende: Lars Peter Svendsen – e-mail:formand@danfil.dk

Redaktør: Torben Lethraborg – e-mail: dft@danfil.dk

Copyright: Artikler i DFT er forfatternes og DFF‘s ejendom. Gengivelse af artikler fra Dansk Filatelistisk Tidsskrift må kun ske med redaktionens skriftlige tilladelse.

Oplag: 3.500 stk.

ISSN nr: 0903-2444

Tryk: Knudtzon Graphic – www.knudtzon.dk

Annoncer: Kontakt redaktøren for oplysninger om priser, deadlines mv.

Udgivelsesplan for 2022:

  • Nr 1 – deadline 1. januar – omdeles ultimo februar
  • Nr 2 – deadline 1. marts – omdeles ultimo april
  • Nr 3 – deadline 1. maj – omdeles primo juni
  • Nr 4 – deadline 1. juli – omdeles ultimo august
  • Nr 5 – deadline 1. september – omdeles medio oktober
  • Nr 6 – deadline 1. november – omdelse medio december