Danmark-Medaillen

Danmark-Medaillen hører uløseligt sammen med Danmarks Filatelist-Union (senere Danmarks Filatelist Forbund). Både Unionen og medaillen så dagens lys begyndelsen af 1930erne. På den 5. Danske Filatelistdag den 27. august 1933 blev der stillet et forslag af Martin Jørgensen, den første formand i Danmarks Frimærke Union: “I Anledning af 5. Filatelistdag indstiftes et internationalt Udmærkelsestegn – saakaldt Danmarksmedaillen”.

Forslaget blev vedtaget og navnet blev Danmark-Medaillen. Selve Medaillen er en kunstnerisk udført plakette. På forsiden bærer den medaljens og indstifterens navne og på bagsiden inskriptionen: “For fortjenstfuldt arbejde for dansk filateli”. Man vedtog også, at Danmark-Medaillen kan tildeles danske Filatelister under Danmarks Filatelist-Union og udenlandske Filatelister under Federation Internationale de Philatelie.

Der føres en protokol over dem, der tildeles medaillen. Denne protokol er efter en del forarbejde igen kommet tilbage til Danmarks Filatelist Forbund i 2016. Den var ved en fejl blevet afleveret til et lokalarkiv sammen med en del andet posthistorisk materiale fra en samler.

 

Der kan læses meget mere på Toke Nørbys side: http://norbyhus.dk/dm/

 

Der er nedsat et udvalg bestående af Niels Erik Thunbo Pedersen (formand), Niels Kristian Hansen og Torben Malm - (opdatering følger).

DFFs bestyrelse har besluttet, at en vigtig præmis for at kunne tildeles medaljen er, at vedkommende har skrevet en eller anden form for litteratur om filateli.
Der føres en protokol og udvalget skal være 100 procent enige om tildeling. DFFs bestyrelse skal orienteres og endeligt godkende tildelingen. Udvalget aftaler tid og sted for tildeling. DFFs formand overrækker medaljen.

pdf
Oversigt Danmark-Medaille modtagere

Hent
pdf
Reglement Danmark-Medaillen

Hent