Danske Filatelisters Fællesfond

Danske Filatelisters Fællesfond er en selvstændig fond uden binding til andre organisationer . Fællesfonden støtter alle aktiviteter, der har til formål at gavne dansk filateli, at udbrede kendskabet til det at samle på frimærker, at oplyse om de muligheder, denne hobby har.

Fællesfonden blev etableret i 1964 med det formål, at støtter fremmelsen og udbredelsen af kendskabet til filatelien (frimærkesamling) i Danmark. Fonden støtter afholdelse af frimærkeudstillinger og -arrangementer, udgivelsen af filatelistisk litteratur og arbejder for at fremme interessen for danske frimærker i udlandet.
I formålsparagraffen står:
1 – at støtte, fremme, og udbrede kendskabet til filatelien i Danmark
2 – at støtte afholdelse af frimærkeudstillinger
3 – at støtte udgivelsen af filatelistisk litteratur
4 – at støtte andre filatelistiske arrangementer
5 – at støtte og fremme interesse for danske frimærker i udlandet.

Efter 1984 begyndte Fællesfonden også at hædre de filatelister, der efter Fællesfondens opfattelse havde gjort en særlig indsats for filatelien. Det er så blevet til 29 personer, der siden 1984 har modtaget Fællesfondens anerkendelse.

Fællesfonden har gennem årene hædret mange af de filatelister, der har sat deres præg på udviklingen af dansk filateli. Der var de der forskede og skrev om dansk præfilateli, de danske kvadrater, de to-farvede øremærker, danske stempler, dansk posthistorie og andre væsentlige emner indenfor dansk filateli. I 2017 hædrer vi en filatelist, der har ydet et betydende bidrag til, at de to-farvede Chr. X mærker er kommet på landkortet.

Oprettet marts 2017, revideret oktober 2018.

Bestyrelsen består af Ebbe Eldrup (Formand), Tom Lauridsen og Lars Peter Svendsen.

Kontaktperson Ebbe Eldrup, Bolbrovænge 29, 2960 Rungsted Kyst; e-mail: Ebbe.Eldrup@gmail.com.

pdf
Modtagere af æresprisen

Hent