Danmarks Filatelist Forbund og Postnord har indgået en samarbejdsaftale om filatelistisk afstempling af forsendelser og frimærker. Aftalen betyder, at vi nu på DFF’s kontor varetager den centrale filateliske afstempling for Postnord.

Det er muligt at få afstemplet forsendelser såvel som danske frimærker, men kun med dagstempel pr. dags dato. Vi må i henhold til aftalen ikke afstemple julemærker, labels eller mærkater, men kun danske frimærker. Frimærker, der ønskes afstemplet, kan enten være løse eller klæbet op på papir.

Du skal sende dine forsendelser eller frimærker, der skal afstemples filatelistisk, til:

Postnord Stempling
c/o Danmarks Filatelst Forbund
Blokken 88
3460 Birkerød

Afstemplingen foretages af frivillige på DFF’s kontor. Det foregår normalt om tirsdagen, hvilket betyder, at der kan gå 2-3 (i uheldige tilfælde op til 4) uger, fra du indsender forsendelserne, til de når frem til modtageren, eller du modtager dem retur igen.

Al afstempling foregår med håndstempler. I DFF har vi et eksemplar af alle håndstempler i brug rundt om i landet. Du kan se listen over tilgængelige stempler ved at klikke på linket til Postnords hjemmeside nederst på denne side.

Når du indsender frimærker til afstempling eller forsendelser til videresendelse, er det vigtigt, at du anfører både, hvilket stempel du ønsker anvendt, samt hvordan stemplet skal placeres på mærket. Du må gerne sende frimærkerne og forsendelserne i egen kuvert mærket ”postsag” i øverste højre hjørne. Husk at medsende en adresseret returkuvert, hvis forsendelserne ønskes retur til dig selv. En sådan returkuvert kan enten være frankeret på forhånd, eller mærket med ”postsag”.

Det kan også være en hjælp, hvis du oplyser telefonnummer, hvis der alligevel er tvivl om noget i forbindelse med afstemplingen.

Mere information om stempler findes hos Postnord:

https://www.postnord.dk/siteassets/pdf/filateli/stempelinfo/stempling-oversigt_2021.pdf