Danmarks Filatelist Forbund og Postnord har indgået en samarbejdsaftale om filatelistisk afstempling af forsendelser, postmærker og frimærker. Aftalen betyder, at vi på DFF’s kontor varetager den centrale filateliske afstempling for Postnord.

Hvad kan du få stemplet?

Det er muligt at få afstemplet forsendelser såvel som danske frimærker og postmærker, men kun med dagstempel pr. dags dato.

Vi må i henhold til aftalen ikke afstemple julemærker, labels eller mærkater, men kun danske postmærker og frimærker, som beskrevet nedenfor.

Du kan få stemplet forsendelser frankeret med alle typer af postmærker udgivet siden 1. januar 2024, der sendes som indlandspost, og alle typer af frimærker udgivet siden 1. juli 1933, der sendes som udlandspost. Gamle frimærker kan ikke bruges og stemples på indlandspost.

Derudover afstemples løse postmærker og frimærker – eventuelt klæbet op på ark – som vi returnerer i en af dig medsendt frankeret svarkuvert. Svarkuverten skal være frankeret som anført ovenfor.

Hvordan gør du?

Du skal sende dine forsendelser eller frimærker, der skal afstemples filatelistisk, til:

Postnord Stempling
c/o Danmarks Filatelist Forbund
Blokken 88
3460 Birkerød

Afstemplingen foretages af frivillige på DFF’s kontor. Det foregår normalt om tirsdagen, hvilket betyder, at der kan gå 1-2 (i uheldige tilfælde helt op til 4) uger, fra du indsender forsendelserne, til de når frem til modtageren, eller du modtager dem retur igen.

Al afstempling foregår med håndstempler. I DFF har vi et eksemplar af alle håndstempler i brug rundt om i landet. Du kan se listen over tilgængelige stempler ved at klikke på linket til Postnords hjemmeside nederst på denne side.

Når du indsender frimærker til afstempling eller forsendelser til videresendelse, er det vigtigt, at du anfører både, hvilket stempel du ønsker anvendt, samt hvordan stemplet skal placeres på mærket. Du må gerne sende frimærkerne og forsendelserne i egen kuvert mærket ”postsag” i øverste højre hjørne i stedet for at frankere den med frimærker. Husk at medsende en adresseret og frankeret returkuvert, hvis forsendelserne ønskes retur til dig selv.

Det kan også være en hjælp, hvis du oplyser telefonnummer, hvis der alligevel er tvivl om noget i forbindelse med afstemplingen.

Mere information om stempler findes hos Postnord: https://netbutik.postnord.dk/stempling