Organisering

Danmark Filatelist Forbund har en organisering, der både rækker opad internationalt og nedad mod medlemmerne.

FIP – det internationale forbund

Alle verdens frimærkelande er sammensluttet i FIP – Fédération Internationale de Philatélie stiftet i 1926. Det er en international interesseorganisation af 87 landes frimærkeforbund.
FIPs formål er:

  • At synliggøre frimærkesamleri og filateli
  • At skabe fredelige relationer og venskaber mellem alle samlere
  • At skabe tætte forbindelser til frimærkehandlere og postvæsener
  • At skabe filatelistiske udstillinger

Her besluttes overordnet alle kategorier og reglementer for udstillingsklasserne og her er den øverste godkendelse af internationale dommere.

FIP står bag afviklingen af de internationale udstillinger.

FEPA – det europæiske forbund

De europæiske forbund har samlet sig i en lokal europæisk interesseorganisation Federation of European Philatelic Associations som modvægt til og samarbejdspartner til tilsvarende organisationer i de andre verdensdele. Der er i øjeblikket 42 medlemslande.

Nordisk samarbejde

De nordiske lande Island, Norge, Finland, Sverige og Danmark har et tæt nordisk samarbejde, hvor de fælles interesser styrkes i forhold til de internationale forbund.
Her samordnes specielt alt af fælles interesse indenfor udstillingsaktiviteter. De nordiske forbund står sammen om udstillingsrækken NORDIA, hvor afviklingen går på skift mellem de nordiske lande.

Danmarks Filatelist Forbund

DFF – forbundet – repræsenterer de danske medlemsklubber, som har indflydelse på ledelse af forbundet via repræsentantskabsmødet, der afholdes centralt i Danmark hvert andet år.

Frimærkeklubberne

Frimærkesamlerne er medlem i frimærkeklubberne, der er et interessefællesskab om at samle frimærker og frimærkerelaterede ting. Klubbernes bestyrelse kan sende klubrepræsentanter til forbundets repræsentantskabsmøde.

Specialklubberne

Nogle samlere har forenet sig i specialklubber f.eks. Islandsklubben, for at arbejde med de specielle samleområder.