Markante danske filatelister og udenlandske med fokus på dansk filateli

Formål

Opslagsværket ”Filateliens Blå Bog” fortæller i form af biografier om markante danske filatelister startende med Johan Frederik Hegermann-Lindencrone (1840-1938).

Hvad er en filatelist

En filatelist er en person, som såvel samler på filatelistiske objekter som på kundskab og viden om dem. En filatelist opsætter dele af sin samling til udstillinger, og/eller skriver artikler og bøger om frimærker, postkort og posthistorie samt holder foredrag om frimærker og postkort.

Hvad er kriterierne for at blive optaget?

I 2010 besluttede bestyrelsen for DFF at igangsætte arbejdet med ”Filateliens Blå Bog”. Kriterierne for at blive optaget var (prioriteret rækkefølge):

  • Forfatter til bøger, publikationer eller betydende artikler om dansk filateli
  • Dansk udstiller, der som minimum har opnået guld på en national udstilling
  • Modtager af Danmark-Medaillen og/eller modtaget DFF’s guldnål som æresmedlem
  • Dansk dommer inden for filateli
  • Formand for DFF og/eller dansk repræsentant i internationale organisationer inden for filateli
  • Udlænding, der har/har haft betydning for dansk filateli

I 2012 forelå den første udgave af ”Filateliens Blå Bog”, hvor der var biografier af ca. 350 filatelister. Den udkom første gang i 2012 på DVD og indeholdt også et foredrag om dansk filatelis historie. Alle opdateringer siden den første udgave er sket ved at ajourføre ”Filateliens Blå Bog” på DFF’s hjemmeside.

I 2023 er der foretaget en ajourføring i forbindelse med, at alle nulevende er kontaktet. Deres indsendte bemærkninger er indarbejdet. Herefter er ”Filateliens Blå Bog” flyttet fra medlemsdelen til den offentlige del af DFF’s hjemmeside.

Alle, der er optaget i ”Filateliens Blå Bog”, kan ved at skrive til hjemmeside@danfil.dk anmode om at få foretaget ændringer i deres biografi eller at blive slettet.

Redaktionsudvalg
I alle årene siden 2012, hvor bogen så dagens lys, har et udvalg stået for redaktion, ajourføring og supplering af indholdet i "Filateliens Blå Bog". DFF's bestyrelse ønsker, at udvalget til enhver tid består af medlemmer med et indgående kendskab til dansk filateli før og nu, og at udvalget er selvsupplerende.

Udvalget er på nuværende tidspunkt under rekonstruktion, da udvalgets hidtidige medlemmer har ønsket at stoppe. Indeværende version af "Filateliens Blå Bog" er således redigeret af Anders Jørgensen fra DFF's bestyrelse.
Alle medlemmer af DFF er velkomne til at stille forslag til forbedring af ”Filateliens Blå Bog”. Den seneste opdatering er foretaget marts 2024.

Der er nu tilføjet en indholdsfortegnelse til pdf'en, hvor man kan klikke på alle navne og kapitler i bogen. Nederst på hver enkelt side er der et link tilbage til indholdsfortegnelsen. På den måde, kan man nemt navigere frem og tilbage i det store dokument.

pdf
Filateliens Blå Bog

Senest opdateret 11-05-2024.

Hent