Danmarks Filatelist Forbunds Fond er en almen godgørende fond, uafhængig af Danmarks Filatelist Forbund (trods navnet). Fondens grundkapital stammer fra de dele af overskuddet fra frimærkeudstillingen HAFNIA 76, der tilfaldt dansk filateli til opfyldelse af filatelistiske formål.

Som det fremgår af fondens fundats, er det fondens primære formål at yde støtte til eller stille garanti for:
Filatelistiske arrangementer i Danmark.
Dansk deltagelse i filatelistiske arrangementer i udlandet.
Udgivelse af filatelistisk litteratur.
Uddannelse af dommere.
Afholdelse af frimærkeudstillinger.
Filatelistiske forskningsprojekter eller studier.
Andre initiativer af almen interesse for dansk filateli.

Fondens bestyrelse består af fire personer. To af medlemmerne udpeges blandt medlemmerne af DFF’s bestyrelse og de to andre blandt de øvrige medlemmer af klubber, som er medlem af DFF. Ingen medlemmer af fondens bestyrelse modtager vederlag for deres arbejde i bestyrelsen.

Fonden har gennem årene støttet dansk filateli med godt 3,5 millioner kroner – heraf er størstedelen gået til Hafnia 2001 samt til projekter som gennem Forbundet er kommet alle medlemmerne til gode. I de senere år har fonden støttet alle klubudstillinger med at betale for transport af rammer til og fra forbundets lager, så økonomien i klubudstillingerne lettes, og der er også ydet støtte til en lang række bogudgivelser indenfor filatelien.

 

De nuværende fire medlemmer er:
Ebbe Eldrup (Formand), Tom Lauridsen, Jan Drejer og Lars Peter Svendsen

Kontaktperson: Ebbe Eldrup, Bolbrovænge 29, 2960 Rungsted Kyst; e-mail: Ebbe.Eldrup@gmail.com.

Hvis man ønsker at søge om tilskud kan det gøres ved at sende en motiveret ansøgning til fondens formand på email: Ebbe.Eldrup@gmail.com