Brønderslev Filatelistklub


mogens@pontoppidansgade.dk

25393593

Klublokaler : Søndergade 10 kld. – Smedebygningen
9700 Brønderslev
Parkering : Der kan parkeres i Søndergade.
Mødeaftener : Hver 2. tirsdag kl. 19:00.

Formand : Mogens Petersen: Tlf. 25 39 35 93 – mail: mogens@pontoppidansgade.dk
Kasserer : John Kløjgaard: Tlf. 98 82 08 84

I Brønderslev Filatelistklub samler vi på mange forskellige lande. Her af kan bl.a. nævnes : Danmark, Grønland, Færøerne, Norge, Sverige, Finland, England, Tyskland, samt mange af de Østeuropæiske lande samt forskellige motiver. Har Du brug for hjælp med frimærkerne, er der altid nogen i klubben der kan, og vil hjælpe dig. Uanset hvad det drejer sig om rent filatelistisk, er Du velkommen til at spørge.

Vi har de nyeste kataloger, vandmærkesøger og filatelistisk materiale til rådighed, hvilket Du også kan låne.

Hver mødeaften er der mødepræmier, amerikansk lotteri og auktion. Det er tilladt for medlemmer at medbringe indtil 3 lots til aftenens auktion.
Aftenen afsluttes med bankospil og kaffebord.

Vi byder dig velkommen til at besøge os, og evt. lære noget nyt om frimærkerne.
Sæsonen starter første tirsdag i september og slutter ca. 1. april.

Program følger