Filatelistisk Selskab


Formand@kpk.dk

Filatelistisk Selskab er en selskabelig klub for medlemmer af KPK.
Man bliver medlem på opfordring efter en indstilling fra klubbens nuværende medlemmer og bestyrelse.
Et nyt medlem skal godkendes på en generalforsamling.
Der kan max være 30 medlemmer af klubben.