Helsingør og Omegns Frimærkeklub


johnguldborg@mail.dk

30 69 37 47

Velkommen til Helsingør og Omegns Filatelistklub. Klubben er aktiv i medlems hvervning på vedhæftede foto.

Bestyrelse
Formand: John G. Hansen – tlf. 49 13 24 72 / / 30 69 37 47 – E-mail: johnguldborg@mail.dk
Kasserer.: Jan Uldal Niemann – tlf. 71 70 63 83 – E-mail: niemann@kabelmail.dk
Næstformand: Birger Mortensen – tlf. 49 26 01 20 / 40 28 05 09 – E-mail: birger.mortensen@post3.tele.dk
Sekretær: Poul M. Nielsen – tlf. 21 28 78 14 – E-mail: poulmichaelnielsen@gmail.com
Best.medl.: Karsten H. Andersen – tlf. 41 66 67 62 – E-mail: karstenan364@gmail.com

Vi er medlem af fællesklubberne i Nordsjælland og har været med siden starten.

Klubben deltager også i Pensionistmessen i Helsingørhallen og i fugleudstillingen på Gurrevejens skole i efterårsferien.
Klubben har endvidere deltaget i Danmarks Filatelist Forbunds Hafniader i forbindelse med HAFNIA 01, samt afholdt mindre PR- udstillinger på Baltic-sail og i Helsingør bycenter og på Hovedbiblioteket.

Klubbens PRIVATLIVSPOLITIK kan læses nedenfor.

 

Møderne:
På alle møder er der bytning og mødelotteri. Der er orientering om nyt fra frimærkeverdenen og en mindre auktion på 10-20 numre. Er der indleveret flere numre, vil disse blive medtaget ved næste møde.
Klubbens aktuelle program findes nedenfor.

pdf
Program 2023-2024

Hent
pdf
Privatlivspolitik

Hent

I slutningen af august måned 1928 vedtog en kreds af borgere i Helsingør, at indbyde til et forberedende møde på hotel Øresund med det formål at søge oprettet en frimærkeklub. Mødet blev averteret i de lokale blade, og var indkaldt til den 5. September.
Til stede var Dr. Phil S. P. Cortsen, C. J. Holck, F. Hagelund, H. Ingwersen, M. Jons og S. Tromholt alle Helsingør, samt læge
L. M. Strokberg fra Hillerød og K. Bjørnsten fra Maribo. På mødet vedtog man at oprette en frimærkeklub, samt at indvarsle gennem bladene til stiftende generalforsamling inden 14 dage. Foreningens navn blev fastsat til Nordsjællands Filatelistklub.
I 1940 blev dette ændret til Helsingør og Omegns Filatelistklub.
Mange mennesker af alle samfundslag og af begge køn, har i Helsingør og Omegns Filatelistklubs 80 årige historie, været med til at præge klubben. Der samles bredt over alle lande og motiver, til glæde for samlerne.Dette skete i forbindelse med at nogle medlemmer brød ud af klubben, og stiftede Helsingør Frimærkeklub. Disse var hovedsagelig værftsarbejdere.
På den stiftende generalforsamling indmeldte 14 sig, og på det næste møde 2 medlemmer, hvoraf det ene – C. Persson stadig var medlem ved klubbens 75-års jubilæumsudstilling i 2004. De første år kneb det med at få formands-posten besat. I de 4 første år var der 4 formænd – i 1947 var der 3. I august 1947 blev Chr. Lund valgt. Han sad til 17. oktober 1957, hvor P. W. Nielsen blev valgt. Han fratrådte på grund af sygdom, og blev den 26. oktober 1977 afløst af John G. Hansen der stadig er formand.