STØVfri Skjern-Tarm-Ølgod-Videbæk Frimærkeklub


refslundarne@gmail.com

97352349

Klubben blev stiftet i marts 1966 på foranledning af Ole Farsø – en ung maskinlærling, der fik sat en gruppe mennesker i gang med at stifte Skjern og Omegns Frimærkeklub, som klubben hed dengang. Ole Farsø blev klubbens første formand, for en medlemsskare på 21. De første 10 år havde klubben hele 5 formænd, hvilket er udtryk for manglende lyst til at engagere sig i bestyrelsesarbejdet, og at stilen ikke helt var fundet endnu. I 1976-77 fik klubben ny formand – Søren Dengsø – der i.flg. protokollen mener at det ser lidt håbløst ud med at drive klubben videre. Efter flere anstrengelser bl.a. med arkitekt Ejnar Nielsen som tovholder, og en meget aktiv bestyrelse, blev der sat skik på sagerne. Klubben overlever, kommer tilbage på sporet, og bliver en klub, som var værd at være medlem af.

Succesen med byttedage starter, da vi flytter dem til Tarm i 1987 – for godt 20 år siden. Gennem årene har der været mange spændende foredrag om vores hobby, og gode ideer til inspiration, men også sjove historier at fortælle. F.eks. Bidstrup, som fortalte hvordan han løbende samlede i æsker. Når den var fyldt op, startede han med at sortere, og opsætte et nyt område. En sjov og inspirerende ide, der viser, hvor stor glæden kan være, ved at starte på noget nyt.

Så var der enken, der havde sendt bud efter en vurderingsmand fra et auktionshus, til at komme og kigge på mandens frimærkesamling, da hun ikke havde forstand på det. Der var mange flotte album, der stod i rækker på reolen, og hun ville gerne sælge dem. Hun fortalte at manden havde fået lov til at bruge 500 Kr., når han hver 14. dag var til møde i klubben gennem en lang årrække. Det var ganske vist flotte albums, men med ganske almindelige mærker i. Pengene – de 500 Kr. var blevet brugt andet steds, og slet ikke til noget der kunne ligne 500 kr. pr. mødeaften.

Der er gennem årene gjort meget for at for at øge medlemstallet, som pt. er på 49 medlemmer. Arrangementer på kulturdagene i Ølgod, på skoler og områdets biblioteker og banker, har klubbens plancher været opstillet, for at promovere klubben og det at samle frimærker. Klubben har vist at den kan tilpasse sig de skiftende tider, så der hele tiden har været mulighed for, at være sammen om vores fælles hobby – frimærke samleriet.
Har du lyst, skulle du komme til klubbens møder – det kan godt betale sig, at være en del af fællesskabet.

Bestyrelse
Formand/Sekretær: Arne Refslund – tlf. 97 35 23 49 – refslundarne@gmail.com
Næstformand: Alex Nielsen – tlf. 21 23 02 60 – a-skou@live.dk
Kasserer: Jørgen Pedersen – tlf. 22 83 31 21 – pedersen22@skjern-net.dk
Bestyrelsesmedlem: Harriet Knudsen – tlf. 60 31 35 25 – hajk@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Magnus Møller – tlf. 20400730 – Mail: m-w-m@nypost.dk
Suppleant: Ruth Hansen – tlf. 29668053 – hansen673@hotmail.com

Kontaktpersoner
Da STØV-fri dækker et stort geografisk område har bestyrelsen fundet det nødvendigt at udpege kontaktpersoner i de områder, hvor der ikke er bestyrelsesrepræsentanter. Kontaktpersonernes opgaver er dels at medvirke til at skabe kontakt til potentielle medlemmer i området, dels at hjælpe med annoncetegning og uddeling af programmer og andet til banker og biblioteker.
Klubbens kontaktpersoner er i dette frimærkeår:
Svend Bek-Pedersen, Ølgod
Arne Lars Elvig Jensen, Astrup, Videbæk

Lars Elvig Jensen, Nr. Bork.

 

Anvisningssalget:
finder sted på klubmøderne. Herudover afholder STØVFRI også et anvisningssalg på byttedagen i november måned.
Det er STØVFRIs medlemmer, - både de som deltager, og de som ikke deltager i klubmøderne -, som kan indlevere materialer til anvisningssalg.
Ønsker du oplysninger, hjælp eller har du materiale til anvisningssalg?
Kontakt:
Magnus Møller tlf. 20400730
Bendt Christiansen, tlf. 22 17 64 08
Dubletcirkulation:
Har du lyst til at være med i STØV-fris dubletcirkulation, skal du bare sige til.
Du vil få 5-6 cirkulationssendinger pr. halvår. Du har to dage til at sidde i ro og fred hjemme, sammen med dine samlinger, og vælge de mærker ud, som du har lyst til at pynte din samling med.

pdf
Program forår 20

Hent