Sydsjællands Frimærkeklub


40 40 80 41

Sydsjællands Frimærkeklub blev stiftet på Simonsens Hotel i Vordingborg torsdag d. 27. oktober 1938. På denne generalforsamling, hvortil der mødte 18 interesserede, blev det vedtaget at stifte en frimærkeklub med navnet Sydsjællands Frimærkeklub.
Klubben har i vinterhalvåret 16 møder, som foregår, hver 14. dag, på tirsdage. 8 om efteråret og 8 om foråret. Møderne afholdes på Marienberg Skole, hvor klubben har eget lokale, nr. 34, med indgang fra Færgegårdsvej. Der udover holder klubben byttedag d. sidste søndag i januar på Gåsetårnskolens Iselingeafdeling, Chr. Richardsvej 33,Vordingborg.

På sidste møde i efteråret har vi julefrokost, hvor vi kan invitere ægtefælle/samlever med og der afholdes superbanko med ekstra gode præmier. På sidste møde inden sommerferien har vi generalforsamling, også her med superbanko.
Klubben har en venskabsklub i Trelleborg i Sverige, som vi besøger 1 gang om året i forbindelse med Frimærker i Svedala, medlemmer fra Sverige kommer også til Vordingborg 1 gang om året i forbindelse med Samlermessen i Nyk. F.

Formand: Jan Svendsen – tlf. 40 40 80 41
Kasserer: Ole Thomassen,  tlf: 25 69 39 09

 

Mødedatoer. efterår 2023, tirsdage kl. 19.00.

 12-9               Auktion  

 26–9              Johnny Speich – foredrag Tyskland 1923 – 1933

 10-10             Auktion – Svend Varming viser Siam og telekort.

 24-10             Erik Hansen – foredrag Rusland Zartiden.

 11–11            Klubtur til Post og Brevkortmesse i Frederiksberghallerne  (se i bladet )  

 21-11             Theis kommer og holder auktion.

 5–12              Auktion.

 19-12             Juleafslutning med Super-Banko (husk kl. 18.00 )

 

Der er, i begyndelsen af 2017, 46 medlemmer i klubben, hvoraf ca. 20-25 møder op til klubaftenerne.
Vi har foredrag, auktioner, konkurrencer og visninger af samlinger på møderne, som afsluttes med bankospil om frimærkepræmier. Der kan også sælges og købes og selvfølgelig byttes frimærker på møderne.
Der kan købes øl, vand og kaffe på møderne.

Klubbens historie

Som nævnt blev klubben stiftet d. 27. oktober 1938.
Den første bestyrelse bestod af:
Formand – Helge Hansen, Næstformand – A. Johansen, Kasserer – P. Lindner
Desuden af N. C. Olsen, Wilhelm Hansen, Revisor Elmvig, Politibetjent Jørgensen, samt L. Larsen.
Det blev vedtaget at holde klubmøder den første og tredje onsdag i hver måned.
Wilhelm Hansen var formand fra 1940 til 1965. Erik Christensen fra 1965 til sin død. Kim Pedersen fra 1997 til 2001. Svend Sørensen fra 2001 til 1. januar 2012, hvor han blev afløst af Jan Svendsen.
Klubben har afholdt følgende udstillinger:
Borggården 23. september 1945.
Valdemar 25. oktober 1953.
Borggården 10. april 1960, juniorudstilling.
Borggården 27. oktober 1963.
Iselingeskolen 29.-30. oktober 1979.
Iselingeskolen 29.-30. oktober 1983.
Marienberg Skole 10.-11. marts 2001.
Marienberg Skole 26. oktober 2013, klubudstilling med bedømmelse.
Eskildstruphallerne 18.-19. oktober 2014, national udstilling.
Islingeskolen 27-28. oktober 2018, klubudstilling: Vordingborg 18, 80 års jubilæumsudstilling