Uanset hvad, så er det altid yderst vigtigt at overveje, hvorvidt en forsendelse – brev eller postkort – eller et andet postalt dokument bør bevares, som det er. Selv nyere breve kan have en interesse set i forhold til posthistorie mht. stempler, påtegninger, anmærkninger og postale markeringer bl.a. med QR-koder.

 

Tidligere var det skik og brug, at man for forsendelser større end svarende til ca. 15 cm (bredde) x max. 15 cm (højde) uden videre kunne klippe frimærket af som afklip. Det bør dog overvejes at bevare større enheder bl.a. på grund af tekst maskinstempler eller postale påtegninger.

Det gælder også, hvis annullering af et frimærke er foretaget med blæk eller blyant. Der kan ligge en særlig historie bag.

 

Sådan behandler du en bunke frimærker/postafklip – inden, efter og når de skal vaskes af papiret
Når man modtager en bunke nye frimærker, er det ofte afklip direkte fra brevene. Man skal derfor have frimærkerne “vasket af” det papir, frimærkerne sidder på.

Start med at sortere frimærkerne. Skadede mærker sorteres straks fra og smides væk.

Vær opmærksom på, at der findes frimærker, der er helt eller delvis utakkede. De stammer som regel fra frimærkehæfter eller fra frimærkeruller til salg i frimærkeautomater – og de er nævnt specielt i katalogerne. Du kan også finde frimærker, der er perforerede (gennemstukket) med bogstaver, tal eller symboler. Det er perfiner, som er samleområde helt for sig. Se mere i kapitel 8. Perfins.

Du skal desuden fjerne de afklip, hvor frimærkerne sidder på kraftigt gennemfarvet papir eller på klip fra kuverter med farvet for – rødt, grønt, gult og blåt mfl. Vaskes de sammen med de andre, vil alle frimærkerne blive farvet af den kraftige farve, og er værdiløse.

 

Dernæst sorteres de frimærker, der er udgivet som selvklæbende fra. For de selvklæbende gælder det, at der har været anvendt forskellige typer af gummiering – og det indebærer, at de skal behandles forskelligt, hvis frimærkesamleren ønsker at tage dem af papiret.

Advarsel: England har siden 2009 udgivet frimærker, der fremstillet således, at de går itu, hvis man forsøger at tage dem af papiret. Disse frimærker samles stemplet siddende på afklip.

 

Afvaskning

Inden afvaskning bør afklip sorteres efter frimærkets farve – eller i det mindste ud fra 5 farver: Rød, blå, grøn, gul/brun og violet. Violet og anilin rød smitter ofte voldsomt af.

 

Et fad fyldes halvt op med lunkent vand. Kom en lille smule salt i – det er med til at opløse limen og samtidig med til at bevare farven. Herefter kommes afklip farvevis deri, idet de lægges ud i et lag med frimærkesiden nedad. Efter omkring 10 minutter er limen opløst. Frimærkerne er faldet af papiret eller kan trækkes forsigtigt af. De frimærker, der stadigt klæber, smides tilbage i vandet i et stykke tid.
Når alle mærker er faldet af papiret, lægges Frimærkerne i en dynge ovenpå køkkenrullepapir, alle papirstumperne fjernes fra vaskefadet. Vandet udskiftes, inden afvaskning af frimærker i en anden farve.
Dernæst lægger man køkkenrulle på bordet for hurtigt at trække overskydende vand ud. Frimærkerne samles op enkeltvis og lægges tæt sammen på køkkenrullepapiret. Under opsamlingen foretages en grundig kvalitetskontrol. Alle mærker der er skadede (afrevne hjørner), ødelagte (rifter), mangler takker, eller har grimme stempler kasseres straks.

 

Husk: En række forskellige typer af frimærker ligner, hvad en nybegynder måtte antage, var beskadigede frimærker. Det drejer sig f.eks. om

  • perfins – dvs. frimærker perforeret med bogstaver, tal eller symboler for at modvirke tyverier fra frimærkebeholdningen i firmaer og hos myndigheder fra de ansattes side.
  • frimærker trykt til salg i ruller eller automat – de er ofte utakkede enten vandret eller lodret.
  • frimærker fra frimærkehæfter – der undertiden er blevet udgivet utakkede for oven, for neden, for oven og for neden eller i hjørne (lodret og vandret mod hinanden)

Alm. avispapir kan desværre ikke længere bruges til tørring, da nutidens trykfarver smitter af. Brug i stedet for trækpapir eller en tørrebog. Læg trækpapiret eller tørrebogen i pres – og husk, at der udskilles fugtighed. Læg evt. en avis imellem, hvis du bruger bøger til at presse. Straks efter tørringen sættes mærkerne i en indstiksbog ved siden af hinanden og presses i denne – eller på indstikskort. Efter en dags tid kan frimærkerne sættes på plads det rigtige sted i dit album eller indstiksbog.

 

Tip: Vær forsigtig med for hårdt pres, da fugten så ikke kan slippe ud, især hvis mærkerne kommer til at ligge i tørrebogen mere end en dag eller to.

 

I stedet for trækpapir eller tørrebog kan anvendes en elektronisk tørrepresse til lufttørring af frimærkerne. Her lægges frimærkerne på den udskiftelige tørredug med bagsiden op. Det tager kort tid – og giver et fint resultat. Husk ind i mellem at aftørre teflon-belægningen i låget, da der kan sætte sig papirrester og rester af klæbemiddel fast.

 

Selvklæbende frimærker kan være lidt af en opgave at få af papiret. Enkelte falder lige så nemt af, som de alm. frimærker, mens andre skal have en tur mere i noget varmt vand med en smule salt i. Limen sidder som en hinde og falder sommetider af som en hinde – eller den kan “nulres” af frimærket, når den er næsten opløst – men pas på – bagsiden KAN nulres i stykker ved at bruge denne fremgangsmåde.

Læs mere: Ib Krarup Rasmussen: Hvordan vasker man de nye selvklæbende danske frimærker af? DFT nr. 2/2019, s.52-55.

Tip: Hvis der er hængsels- eller papirrester på bagsiden af et frimærke, bør de vaskes af. Frimærket fremtræder bedre rent kvalitetsmæssigt. Desuden er det meget nemmere at se et evt. vandmærke.

Modtag vores spændende nyhedsbrev

Modtag spændende indhold når vi udsender vores DFF nyhedsbreve. Du kan afmelde dig til enhver tid.

Jeg ønsker at modtage nyhedsbreve og godkender DFF’s betingelser