Karsten Jensen har igen begået en registrant og igen er medlemmer af Danmarks Filatelist Forbund i den heldige situation, at Karsten stiller den gratis til rådighed. Den kan ses her på siden under et nyt faneblad, der hedder Viden. Fanebladet findes samme sted som nyheder. Karsten skriver bl.a.:

Igennem årene har jeg registreret og samlet dokumentation for de størst kendte enheder indenfor de danske klassiske frimærkeudgaver 1851-1863.
Registranten er opbygget i katalogorden (AFA) og opdelt i tryk. For hvert tryk vises ubrugt, brugt og forsendelser og indenfor hver kategori vises størst kendte enheder/striber. Vedr. trykopdeling for 4 skilling1854-1863 er der ikke tidligere i litteraturen gjort noget forsøg på
at opliste de største objekter i de enkelte tryk.
De enkelte objekter er dokumenteret ved foto, dog ikke alle i optimal kvalitet, men dog gode nok til at dokumentere eksistensen. I de få tilfælde, hvor foto ikke har kunnet fremskaffes, er det nævnt, hvorfra oplysningerne stammer. Kvaliteten af fotos søges løbende optimeret. I de tilfælde, hvor der kendes mere end 3 objekter af den angivne art, er dette benævnt med flere kendte.
En ting, jeg har lagt vægt på er, at finde proveniensen for de enkelte objekter, dels af filatelistisk interesse, hvornår optræder et objekt første gang for offentligheden, og dels det historiske aspekt, i hvilke samlinger har et givet objekt været vist og sidst men ikke mindst, er der i de senere år fra den kommercielle side lagt mere og mere vægt på at angive proveniensen på de sjældne objekter.

 

 

zip
Registrant 1851-1863 Karsten Jensen

Hent
Modtag vores spændende nyhedsbrev

Modtag spændende indhold når vi udsender vores DFF nyhedsbreve. Du kan afmelde dig til enhver tid.

Jeg ønsker at modtage nyhedsbreve og godkender DFF’s betingelser