Vi har modtaget følgende fra PostNord, der gælder for danske og svenske frimærker. Ændringerne finder sted, når Cartor Walsall Security Printers overtager trykningen af frimærker i løbet af 2017. Så snart PostNord ved, hvilken udgivelse der bliver den første, der trykkes hos Cartor, bliver det offentliggjort. Ændringerne består i to  forhold
1. frimærkerne vil ikke længere kunne afvaskes og det indføres for at imødekomme det stigende genbrug af frimærker, hvor kunder afvasker frimærker og benytter dem til at sende breve. Som det ser ud nu, vil miniark fortsat blive trykt på gummieret papir.
2. Markeringer, cylindercifre og tryknumre forsvinder fra striber, hæfter, ruller og miniark.
PostNord beklager selvfølgelig de ulemper, det giver for filatelisterne, men mener også at det er helt naturligt, at filatelien afspejler den postale virkelighed.

Danmarks Filatelist Forbund har naturligvis skrevet til PostNord, at vi på ingen måde er glade for denne ændring og at den øgede genanvendelse snarere skyldes, at frimærkerne fejlagtigt ikke bliver afstemplet og at der her burde gøres en indsats i stedet for. Vi har på det kraftigste advaret imod, at PostNord introducerer den nye type frimærkepapir med uafvaskelige frimærker. Dette vil uden tvivl blive modtaget meget negativt af mange samlere og især alle de samlere, der bruger fortryks album.

Sveriges Filatelist Forbund har ligeledes henvendt sig til PostNord med de samme betænkeligheder.

Modtag vores spændende nyhedsbrev

Modtag spændende indhold når vi udsender vores DFF nyhedsbreve. Du kan afmelde dig til enhver tid.

Jeg ønsker at modtage nyhedsbreve og godkender DFF’s betingelser