Den ordinære generalforsamling den 12. april 2022 udviklede sig noget anderledes end normalt.

Under eventuelt fik kassereren, Ole K. Schrøder, ordet. Efter et kort tilbageblik over historien med klubbens etablering i 1961, den manglende fejring af 60 års dagen herfor i 2021 pga. Corona, kom så budskabet: Jan Drejer har nu 25-års jubilæum som formand i Vejle Frimærkeklub. Efter gennemgang af Jans utrolige indsats for Vejle Frimærkeklub – og i en periode også som formand i DFF – blev han under langvarige stående ovationer udnævnt som æresmedlem i klubben.

Herefter fortsatte Ole K. Schrøder med at anføre, at klubben var og havde været begunstiget af mange loyale personer, der har ydet en stor indsats for klubben gennem årene. Men der var en enkelt som stak noget ud: Poul Andersen, som har været i bestyrelsen i 34 år og som igen blev genvalgt. Poul har en filatelistisk viden og indsigt ud over det sædvanlige. Dette kombineret med en ekstrem stor arbejdsindsats, undervisning, auktionsmateriale, vurdering og assistance ved hel eller delvis afhændelse af samlinger gjorde, at han også under langvarige stående ovationer blev udnævnt som æresmedlem i klubben.

Ole K. Schrøder afsluttede med at sige, at Jan og Poul er meget stærkt medvirkende til, at Vejle Frimærkeklub har fastholdt positionen blandt landets største og mest aktive klubber – og en klub man regner med og  at de var Vejle Frimærkeklub. Igen var der fortjente stående ovationer for de to nyudnævnte æresmedlemmer i klubben.

Modtag vores spændende nyhedsbrev

Modtag spændende indhold når vi udsender vores DFF nyhedsbreve. Du kan afmelde dig til enhver tid.

Jeg ønsker at modtage nyhedsbreve og godkender DFF’s betingelser