Brotypestempler type 1 - 1891-1914 - BRO 1

Anvendelsesperioden:

 • Brotypestempel BRO I blev anvendt i perioden 1891-1914.

 • Beskrivelse:

  • Et rundt stempel med diameter på 27 mm. Midt gennem stemplet er en vandret "bro" med dato og forsendelsestidspunkt.
  • Denne "bro" skærer gennem en mindre cirkel, der er udfyldt med lodrette gitterstreger. I feltet mellem yder linjen og den indre cirkel står bynavnet i øverste halvdel og i nederste tre stjerner (senere kommer der også tekst i nederste bue linje f.eks. bureaustempler).

  • Hvorfor indført:
   Postvæsenet besluttede at udskifte lapidarstemplerne, der udsendes til efteråret 1891. Brotypestempel I blev som forsøgsstempler tildelt:

   • 16.01.1891 - Svendborg.
   • 17.01.1891 - København.
   • 02.02.1891 - Kolding.
   • Banegårde og privatjernbanestationer blev efterfølgende tildelt BRO I med underskriften JB.P.E (JernBane Post Expedition) – (1891)-1914.
   • Stemplerne blev godkendt og udsendelsen begyndte i oktober-november 1891.

   • Anvendelse:

    • Brotypestemplerne afløste lapidarstemplerne og kaldtes oprindeligt schweizertypen. Det er et dagstempel tænkt til annullering.

    • Diverse:

     • Der er i alt ca. 1250 forskellige BRO I stempler, der fra 1909-14 afløstes af brotypestempel BRO II uden gitre i buerne.
     • De tidligste BRO I forsøgsstempler fra Kolding, Svendborg og Kjøbenhavn findes sandsynligvis i mange indstiks bøger eller udvalgshæfter og er forholdsvis sjældne.

Brotypestempler type 2 - 1909-1913 - BRO 2

Anvendelsesperioden:

 • Brotypestempel BRO II blev anvendt i perioden 1909-1913.

 • Beskrivelse:

  • Et rundt stempel med diameter på 27 mm. Midt gennem stemplet er en vandret ”bro” med dato og forsendelsestidspunkt.
  • Denne "bro" skærer gennem en mindre cirkel, der modsat BRO I ikke er udfyldt med lodrette gitterstreger. I feltet mellem yderlinjen og den indre cirkel står bynavnet i øverste halvdel og i nederste stjerner, der nu bliver en større type med spidsere takker.

  • Hvorfor indført:

   • Det var egentlig ønsket om mindre kraftig sværtning af aftrykkene, der fik Postvæsenet til at indføre BRO II. Man var så modsat meget i tvivl om aftrykket kunne annullere frimærkerne tilstrækkeligt kraftigt.
   • Det første blev den 24.12.1909 tildelt NØRREJYLLANDS JB.PKT. Derefter fulgte flere fra starten af 1910.

   • Anvendelse:

    • Brotypestemplerne anvendtes til annullering af frimærkerne, eller som sidestempel ved stjernestempler.

    • Diverse:

     • Omkring 1913 udskriftes tidsangivelsen fra stort E til lille e. Det første er ALLINGE JB.P.E. tildelt 06.06.1913.
     • I virkeligheden drejer det sig om forholdsvis få stempeltildelinger før BRO II udskiftes med BRO III.

     • BRO II's anden periode:
      Det viste sig, at BRO III blev nedslidt hurtigt. Der blev derfor igen indsat brolinjer – nu BRO IV, men de var heller ikke slidstærke. Herefter genindføres BRO II fra 1919. De første, der fik BRO II, var posthuse der blev oprettet/skiftede status efter 01.05.1919. Første BRO II i anden periode er ANSBRO 13.08.1919. Derefter tildeles mange tusinde forskellige BRO II stempler helt frem til vores tid, der ikke alle er registreret. Langt den bedste registrering har Vagn Jensen udført.Noget tekst

Brotypestempler type 3 - 1913-1919 - BRO 3

Anvendelsesperioden:

 • Brotypestempel BRO III blev anvendt i perioden 1913-19.

 • Beskrivelse:

  • Et rundt stempel fuldstændig som BRO II, da det er tildannet på baggrund af disse stempler, hvor de vandrette brostreger er fjernet.

  • Hvorfor indført:

   • Postvæsenet besluttede, at stempelaftrykkene skulle være helt "rene". 
   • Det betød i praksis, at man fjernede brolinierne tværs gennem stemplerne.
   • Overpostmesterembedet i København fik til opgave at afprøve stemplerne. Det brugte de en del tid på, men forsøget sluttede med en anbefaling.

   • Anvendelse:

    • Brotypestemplerne anvendtes til annullering af frimærkerne, eller som sidestempel ved stjernestempler.

    • Diverse:

     • Stemplerne blev fremstillet ved at fjerne brolinierne i de ældre BRO II stempler. Når disse blev indsendt til reparation, blev omdannelsen foretaget.
     • Der kendes i alt ca. 800 stempler af typen BRO III, der anvendes i provinsbyer, jernbanepostekspeditioner og –bureauer. Dertil et stort antal stempler fra København.

PR-stempler 1947-70

Anvendelsesperioden:

 • PR-stempler blev anvendt i perioden 1947-1970’erne.

 • Beskrivelse:

  • PR-stemplerne har størrelse som brotypestemplerne BRO II med en diameter på 27 mm.
  • De er opbygget på samme måde som BRO II med en tværliggende bro med dato og klokkeslæt. 
  • I øverste cirkelbue er angivet afsendelsesstedet – de mindre brevsamlingssteder, og i nederste cirkelbue det posthus, som stedet hører under med forskriften PR.

  • Hvorfor indført:

   • Stemplerne blev indført for at gøre arbejdsprocessen nemmere. Før skulle frimærkerne annulleres med STJ, PHS eller UDS, og der skulle tilføjes sidestempel på posthus/bureau.
   • PR-stemplerne PR blev indført til afstempling på brevsamlingsstederne (her i ASTRUP). Så behøvede postekspeditionerne (her ARDEN) ikke mere at stemple med sidestempel.

   • Anvendelse:

    • Stemplet anvendes til at annullere frimærker. Det er et lokalt annulleringsstempel og posthusstempel i et stempel.

    • Diverse:

     • Der findes et par andre stempeltyper, der er i samme familie som PR-stempler f.eks. Ulsted-type.
Indkøbskurv

Kalender - 21. Nov. 2018

The Great War

23. Nov. 2018 - 00:00

Udstillinger

FEPA udstilling i Verona Italien

Læs mere

Motivtræf Herlev

24. Nov. 2018 - 10:00

Byttedage

De Danske Motivsamlere og Herlev Frimærkeklub holder Motivtræf i Marielyst Herlev Hovedgade 172 2730

Læs mere

Byttedag og Samlermesse Frederikshavn

24. Nov. 2018 - 10:01

Byttedage

Maskinhallen Skolegade 8 9900 Frederikshavn

Læs mere

Byttedag Støvring

25. Nov. 2018 - 10:01

Byttedage

Stubhuset Grangårdsvej 11. Stort anvisningssalg mm, se næste side

Læs mere

Byttedag Stubbekøbing- OBS ny adresse

25. Nov. 2018 - 10:01

Byttedage

Stubbekøbing Hallen Gl. Landevej 1 4850 Stubbekøbing. Anvisningssalg mm, se næste side.

Læs mere

Se hele kalenderen ...